reklama

Spoření na penzi nabývá na významu

redakce dne 28. 01. 2013 - 00:00

Důchodová reforma otevřela dlouho přehlížené téma. Tím je vlastní odpovědnost za důstojné prožití stáří.
 

Zajištění na stáří přestává být prázdnou frází. Pomalu se stává součástí slovníku každého odpovědného člověka. Přečtěte si několik argumentů, proč nespoléhat jen a pouze na stát. Na druhou stranu bude tu stále stát, který bude určovat vývoj. Ukážeme si na několika krátkých příkladech, co motivuje stát pro to, aby průběžně měnil důchodový systém.

Demografie

Demografie je neúprosná. Populace stárne a starých lidí přibývá. Mladých lidí ubývá. Již dnes se dá říci, že mladí nedokáží zabezpečit stárnoucí generaci. Proto vyvstává potřeba se na důchod připravit i z vlastních zdrojů a nespoléhat se na stát.

Důchody v roce 2049

Představme si situaci, kdy je vám třicet let. Nárok na odchod do důchodu budete mít při dosažení věku 67 let a 10 měsíců, což znamená nejdříve rok 2049. V polovině století bude váš starobní důchod představovat zhruba 26 procent vaší čisté mzdy . Zeptejte se sami sebe. Dokázali byste nyní vyjít se čtvrtinou své čisté mzdy?

Nevyzpytatelné vlády

Jestliže vás argument o demografii nepřesvědčil, máme pro vás další. Tím je politické riziko. I když do důchodu půjdete až za několik desetiletí, dáváte nestabilním vládám v sázku svou budoucnost. Náhlá změna důchodové politiky státu těsně před vaším odchodem na penzi vám nedává příliš velký manévrovací prostor k odpovědné přípravě. Do budoucna rozhodujícím elementem bude stav finančních rezerv než platná legislativa.

Proč si spořit na penzi?

Vytvořením dostatečně velké finanční rezervy se sníží vaše budoucí závislost na státu, který je nyní pro drtivou většinu obyvatel jediným chlebodárcem. Poměr starobního důchodu vůči čisté mzdě se bude i nadále snižovat.

Pilíř po pilíři

Důchodový systém se skládá z několika pilířů. Přičemž samotná důchodová reforma zavádí do systému „soukromý druhý pilíř“. První a třetí pilíř není nic převratného. Patří sem průběžný důchodový systém a dobrovolné spoření. Novinkou je pilíř druhý. Netřeba mít z pilířů strach. První pilíř je povinný, třetí dobrovolný. Druhý pilíř dává investování na důchod zcela nový rozměr, který můžete či nemusíte využít.