reklama

Spoření v létě bylo bez výraznějších změn

redakce dne 29. 08. 2012 - 01:00

Během léta nedošlo k větším změnám spořicích účtů a termínových vkladů. I když… Jedna změna se projeví až v roce 2013.
 

Spoření je pro řadu lidí jedinou možností, jak zhodnocují své peníze. Investicím doba nepřeje. Je to dáno zejména situací na kapitálových trzích. Nízká finanční gramotnost má rovněž svůj vliv.

Končí daňový trik

Během léta došlo k jedné události, které by si měli všimnout klienti Zuno bank. Ministerstvo financí na legislativní úrovni změnilo výpočet daně z příjmu. Tato změna ukončí „trik“ Zuno banky, která na výpočtu postavila jednu ze svých marketingových strategií. Ta byla založena na neexistenci placení daně z výnosů. „Úspora“ se projevila v podobě úrokového bonusu, který získali klienti této banky navíc.

Equa bank a její „extra“ spořicí účet

Equa bank spustila během srpna další depozitní produkt, který nazvala jako „Spořicí účet Extra“. Na něm nabídla relativně vysokou úrokovou sazbu, jež činí 2,6 procenta. Jenže tato nabídka má háček. Úroková sazba je složena ze základního úroku ve výši 1,8 procenta a úrokového bonusu v podobě 0,8 procenta. Bonus získáte tehdy, jestliže ze spořicího konta, neodejde žádná platba. Úročení je na měsíční bázi. Upravovat odchozí platby tak lze, byť značně omezeně.

V tomto případě se nabízí podobnost s termínovanými vklady. Až na jeden zásadní rozdíl, který je právě v oné odchozí platbě. Tato paralela se nabízí ohledně přerušení anebo zrušení termínovaného vkladu. Občas dojde k situaci, kdy je nutné termínovaný vklad vypovědět, neboť je akutní potřeba získat finanční prostředky. Výběr je „penalizován“ buďto ztrátou výnosu anebo předem určenou procentní sazbou. Ta činí nejvýše jednotky procent z celkového vkladu.

Alternativou jsou banky a družstevní záložny, které umožňují jeden výběr bez sankcí anebo výběry během trvání termínovaného vkladu do určitého objemu. Třeba do pětiny z celkového vkladu.

Úrokové bonusy

Produktové oddělení Equa bank se do určité míry inspirovala sankcemi termínovaných vkladů. Penalizace klientů nebude prostřednictvím pokut, nýbrž ztrátou úrokové sazby. Flexibilní manipulace úrokové sazby v režimu základní plus bonus je dobrou motivací pro každého, kdo by chtěl z účtu odčerpat část peněz.

Naopak ten, kdo není schopen nechat u banky celý vklad, případně neví, kolik peněz bude ze spořicího účtu potřebovat, si může založit spořicí účet s úrokovou sazbou 2,3 procenta. Tato sazba nepatří mezi nejvyšší na trhu. Úplně nejlépe úročeným spořicím účtem je Spořicí konto od Metropolitního spořitelního družstva s roční úrokovou sazbou 2,8 procenta.