reklama

Hypoteční zástavní listy

redakce dne 23. 08. 2010 - 00:00

Hypotéční zástavní listy představují dobrý doplnění spořicího portfolia. Vyšší pořizovací cena a omezená nabídka hypotečních zástavních listů z nich však nedělají masový produkt.

Hypoteční zástavní listy vydává pro drobnou, tzv. retailovou klientelu jen několik českých bank. Pořizovací hodnota hypotečních zástavních listů (HZL) začíná obvykle na částce 10 tisíc korun.

Jsou hypoteční zástavní listy bezpečné?

Bezpečnost hypotečních zástavních listů je obsažená v jejich zajištění. Banky používají pro krytí svých hypotečních úvěrů, které slouží pro nákup nemovitostí. Zprostředkovaně tak klient má oproti své investici nemovitost, kterou sice nevlastní, ale ke které má přístup banka. Ta může v případě problémů se splácením hypotečního úvěru danou realitu zpeněžit.

Banky rovněž nepůjčují na celou hodnotu nemovitosti, ale jen na její větší část. V podmínkách smluv o hypotečních úvěrech je stanoveno, že v případě potíží při splácení může banka s nemovitostí nakládat tak, aby pohledávky vůči ní byly splněny.

Výhody hypotečních zástavních listů

Pro držitele představuje vlastnictví hypotečních zástavních listů konzervativní a zcela bezpečný způsob zhodnocení jejich finančních prostředků. Hypoteční zástavní listy vydává emitent – banka, která stanovuje podmínky a délku jeho trvání, dále pak způsob vyplacení výnosu a výši úrokové sazby.

Při předčasném prodeji hypotečního zástavního listu přichází jeho původní majitel o část výnosu a také o část vkladu. Standardní doba trvání jedné tranše hypotečních zástavních listů je mezi třemi až pěti lety.

Pohledávky vůči hypotečním zástavním listům jsou kryty zastavenými nemovitostmi klientů, kterým banky půjčily peníze prostřednictvím hypotečních úvěrů. Výnosy z hypotečních zástavních listů jsou osvobozeny daně z příjmu. HZL je v Česku jediný dluhopis, na který se nevztahuje daň z příjmů.

Banky, které prodávají hypoteční zástavní listy

Mezi banky, které prodávají hypoteční zástavní listy patří zejména Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Hypoteční banka, Raiffeisenbank nebo Volksbank.

Způsoby úročení

Banky mohou stanovit úrokovou sazbu hypotečních zástavních listů podle několika kritérií. Nejčastěji nabízejí banky úroky v předem stanovené pevné výši. Výnos je držiteli HZL vyplácen zpětně a to jednou za rok. Jindy přistupují banky na úročení podle sazby Pribor anebo jiné.