reklama

Jak na termínované vklady

redakce dne 23. 08. 2010 - 15:12

Termínované vklady mají jednoduché podmínky. Střadatel vloží předem danou částku na určenou dobu a získá určitý vklad. Pokud bude potřebovat peníze dříve, zaplatí sankce.

Srovnání termínovaných vkladů

Prostudujte si nabídku termínovaných vkladů, které nabízejí české banky a družstevní založny. Připravili jsme pro vás velké srovnání termínovaných vkladů

Jak založit termínovaný vklad

Při založení termínovaného vkladu je vhodné si předem prostudovat úrokové sazby. Řada bank například nabízí týdenní výpovědní lhůtu pro trvání vkladu, avšak úrok je stanoven na roční bázi. Ke zřízení termínovaného vkladu není potřeba mít v bance nebo družstevní záložně běžný účet. Po předložení dokladu totožnosti je vypsaná smlouva, která se aktivuje okamžikem převodu peněz na termínovaný vklad.

Klady a zápory termínovaného vkladu

Hlavní výhodou termínovaných vkladů je vyšší úroková sazba, než u jiných spořicích produktů. Tato nevýhoda však závisí i na délce výpovědní lhůty a objemu vložených peněz. Platí zásada, že čím delší je výpovědní lhůta a na termínovaný vklad je uložena velká suma peněz, jsou úrokové sazby vysoké.

Podívejte se na úrokové sazby jednotlivých termínovaných vkladů

Zápory termínovaných vkladů se odvíjejí podle délky, po kterou musí nechat klient své peníze bance nebo kampeličce. Pokud by chtěl klient své peníze z vkladu vybrat, musí uhradit sankční poplatek.

Úrokové sazby a daň z příjmů

Na výnosy z termínovaných vkladů se vztahuje 15procentní srážková daň z příjmu, kterou za klienta odvádí banka nebo družstevní záložna. Úrokové sazby jsou ve většině případů stanovované jako roční a nesou za sazbou zkratku p. a. (per annum – za rok).

Úroková sazba se dále dělí na fixní a pohyblivou. Zatímco fixní úroková sazba je platná po celou dobu trvání termínovaného vkladu, pohyblivá úroková sazba je závislá na úrokových sazbách, které vyhlašuje Česká národní banka. Je proto vhodné, aby si klient zkontroloval, jestli je úroková sazba stanovená jako pevná anebo se může v průběhu času měnit.

Délka trvání termínovaných vkladů

Termínované vklady mohou trvat několik dnů, ale také několik let. Nejčastější doba, po kterou nemůže majitel vkladu se svými penězi manipulovat trvá 7 nebo 14 dnů, 1, 3, 6 a 12 měsíců a 2, 3 nebo 5 let.

Pojištění termínovaných vkladů

Termínovaný vklad je pojištěn ze zákona na 100 procent a to až do částky 100 000 eur. Pro české potřeby se tato částka přepočítává podle aktuálního směnečného kurzu.

Co je termínovaný účet

Banky občas v rámci své tvořivosti vymýšlení pro standardní vkladové produkty různé nové názvy. Nejinak je tomu i v případě termínovaných vkladů a spořicích účtů. Po zkombinování obou produktů vznikl termín termínovaný účet. Koncem nultých let s ním přišla Komerční banka ve snaze zaujmout část své klientely.