reklama

Vkladní knížky

redakce dne 23. 08. 2010 - 15:17

Zřejmě nejznámějším vkladovým produktem jsou vkladní knížky. Pamatují je ještě naše babičky. Po listopadovém převratu ustoupily vkladní knížky do pozadí, ale v současné době stále představují zajímavý způsob, jak spořit.

Vkladní knížky mají svou největší slávu dávno za sebou, ale i v současné době mohou pro někoho znamenat standardní formu uložení peněz.

Úrokové sazby vkladních knížek

Úroky jsou na vkladních knížkách nastaveny mezi jedním až třemi procenty. Placení daně z příjmů je obdobná jako u běžných nebo spořicích účtů. Úroky banky nebo družstevní záložny připisují nejméně jednou ročně.

Dělení vkladních knížek

Vkladní knížky se dělí do několika skupin. Zejména podle toho, jestli jsou anonymní anebo vydávány na jméno. Anonymní neboli vkladní knížky na doručitele zaručovaly, že při předložení této vkladní knížky na pobočce banky a po vyslovení hesla mohl kdokoliv z této knížky vybrat peníze.

Vkladní knížky se dále dělí podle výpovědní lhůty.

Riziko vkladních knížek: promlčení vkladu

Rizikem u vkladních knížek může být promlčení vkladu. Každý, kdo během 20leté lhůty nepředloží své bance ke kontrole vkladní knížku, anebo v ní během této doby neučiní žádný pohyb (tj. vklad nebo výběr) se vystavuje promlčení vkladu. Po uplynutí této doby se spouští ještě tříletá lhůta ve které si může majitel vkladní knížky vybrat hotovost. Pokud se tak nestane, je vklad promlčen a získává ho banka, kterou vkladní knížku vydala.

Výherní vkladní knížky

Výherní vkladní knížky představují zajímavý způsob, jak získat nějaké peníze navíc. V Česku poskytuje výherní knížky jen Česká spořitelna (kód banky 0800). Výše výher se odvíjí od jistiny. Princip výher se odvíjí od číselných řad, kterými jsou vkladní knížky označovány.

Nejvyšší možná výhra je stanovena na částku 500 tisíc korun. Losuje se dvakrát ročně, přičemž vítězná výherní vkladní knížka je do slosování opět zahrnuta. Další výhry se odvíjí podle výše vkladu a jde například o výhru ve výši 33, 10 nebo 5 procent z vkladu.

Vkladní knížky v článcích

Tahy výherních vkladních knížek
Nejvýnosnější vkladní knížka vydělá necelá tři procenta
Srovnání vkladních knížek
Na vkladních knížkách je uloženo 2,5 miliardy korun
Na vkladních knížkách lze získat výnos až tři procenta ročně