reklama

Máte druhý spořící účet pro mimořádné (spekulativní) investice?

redakce dne 19. 08. 2014 - 00:00

Dva spořící účty svádí k různým hrátkám, třeba k těm s investičně spelukativním nádechem. Technika je určena pro zkušené investory.
 

V dřívějším příspěvku Dva spořící účty: Na úspory a investice jsme popsali investiční techniku, která byla založená na časování trhu, výprodeje cenných papírů na jejich investičním vrcholu a následném nákupu v době, kdy se cena aktiv propadla na historické minimum.

Přinášíme druhou možnost, kterak využít dva spořící účty. Opět budeme sázet na poklesy kapitálových trhů a z nich plynoucí benefity. V předchozím textu byl druhý spořící účet použit pro akumulaci financí získaných z prodeje cenných papírů na jejich vrcholu, nyní bude zadání mírně odlišné. Čtěte také: Při spoření je důležitý cíl, ostatní jde už samo

Význam dvou spořících účtů je ve stručnosti následující. Jeden slouží pro uchování finanční rezervy, druhý pro odkládání peněz, které později při poklesech poslouží pro mimořádné nákupy cenných papírů (akcií, dluhopisů, podílových listů) mimo běžné pravidelné investování.

Pravidelný investor ve výhodě

Druhý spořící účet za účelem spekulativního investování by si měl otevřít takový investor, který pravidelně investuje část svých peněz do nákupu cenných papírů. Jestliže sledujete svá investiční aktiva průběžně, určitě jste si povšimli, že za stejnou sumu nakupujete pokaždé trochu odlišný počet cenných papírů. Při poklesech trhů jich nakoupíte více za nižší cenu, na samých ekonomických vrcholech pak naopak méně.

Zkušenosti s pravidelným a dlouhodobým investováním můžete použít pro mimořádné spekulace. Nemusíte odprodávat celé portfolio, ani jeho část, nýbrž ho rozšířit o investice, pro které využijete peníze odložené na druhém spořícím účtu.

Úspory a spekulativní investování

Princip držby finančních prostředků na dvou spořících účtech je prostý. Na jednom spořícím účtu máte disponibilní finanční rezervu pro nenadálé větší výdaje anebo pro krátkodobé řešení nepříznivých životních situací. Třeba ztráta zaměstnání patří mezi učebnickové příklady a financování života v mezidobí, než naleznete odpovídající zdroj příjmů, ze kterých budete opět moci žít, aniž byste museli čerpat rezervu. Na druhém spořícím účtu budete mít finanční prostředky připravené pro mimořádné nákupy. Čtěte také: Sestavujeme dlouhodobé investiční portfolio

Dojde-li k radikálnímu poklesu na kapitálových trzích, což poznáte třeba podle toho, že o něm budou informovat i bulvární média, nastal čas na mimořádné investice financované ze spořícího účtu číslo dva. Tolik ve stručnosti, proč mít finanční prostředky na dvou spořících účtech.

Kolik peněz držet na spekulativním účtu?

Neméně důležitou otázkou je, jak velký objem financí držet na druhém spořícím účtu, který slouží pro spekulativní účely pro nákupy v poklesu. Z merita věci vyplývá, že by na tomto účtu mělo být dostatek peněz k tomu, abyste během krátké doby nakoupili výhodně. Poklesy jsou vesměs krátké, trvají často jen několik měsíců, poté začínají trhy opět růst. Neméně důležitá je i otázka toho, kolik peněz mít odloženo. Čtěte také: Jak vypadá průměrný investor?

Pro rychlé investiční údery je vhodné investovat vyšší objem peněz, než které pravidelně investujete. Ideální je, aby pro krátkodobé nákupní akce byla použita částka v troj až pětinásobné výši než obvykle. Takovýchto nákupů provedete během poklesu jen několik. Důrazem je sledování hodnoty podkladového aktiva a jasné vymezení, za jaké ceny budete mimořádně nakupovat. Čtěte také: Jak emoce ovlivňují investora