reklama

Spořicí účty pod pokličkou: Banky mění smluvní podmínky

redakce dne 14. 02. 2013 - 00:00

Banky postupně mění smluvní podmínky ke spořicím účtům. Do budoucna se tak význam úrokových sazeb může proměnit.
 

Na trhu spořicích účtů začíná přituhovat. Úrokové sazby se zvolna propadají. Získat z uložených peněz roční úrok alespoň dvě procenta či více začíná být stále složitější. Kromě úrokových sazeb začaly některé banky a družstevní záložny upravovat podmínky úročení. Lze se tak setkat s několika termíny, které se dostávají stále více do popředí. Do budoucna již srovnání samotné úrokové sazby nebude stačit. Již nyní se vyplatí věnovat patřičnou pozornost čtení smlouvy ke spořicímu kontu a prostudovat si bedlivě sazebník a kurzový lístek. Banky totiž inovovaly a řada pojmů, které platily kdysi, má zcela nový či alespoň mírně odlišný význam.

Marketingové akce

Marketingové akce jsou do určité míry novinkou. Jejich dravost nabírá poslední dobou na intenzitě. Některé banky se snaží ulovit klienta za každou cenu.

Pro získání nového klienta se nejčastěji se používají dvě strategie. První z nich je slib vyšší úrokové sazby, byť jde o dočasnou akci. Druhou strategií je doporučení od stávajícího klienta, který přivede nového. To vše za finanční odměnu. V minulosti nabízela jedna banka kombinaci obou uvedených taktik. Za nově příchozího klienta dala tomu, kdo ho doporučil, finanční odměnu plus dočasně zvýšila úrokovou sazbu na jeho spořicím kontu.

Pásmové úročení

Pásmové úročení doznalo v průběhu času několika změn. Existuje několik způsobů, kterým banky a kampeličky připisují úroky k depozitní jistině. Vše si uveďme na jednoduchém příkladu. Představme si, že máte v bance uložený jeden milion korun. Vklad je rozdělen do několika pásem. Přičemž každé pásmo je úročeno jinou úrokovou sazbu. Hrubým součtem úrokových sazeb a vydělením jejich počtem nezískáte orientační průměrnou úrokovou sazbu, neboť pásma nejsou stejně vysoká a stanovené úroky nejsou lineární.

Příklad pásmového vzestupného úročení

Vklad Úroková sazba Výnos
do 200 000 Kč 1 % 2 000 Kč
200 001 až 500 000 Kč 2 % 6 000 Kč
500 001 až 1 000 000 Kč 3 % 15 000 Kč
Výnos celkem   23 000 Kč

Výpočet: investia.cz

V uvedeném příkladu je úroková sazba rostoucí – čím vyšší je vklad, tím vyšší je úrok. V bankovních kurzových lístcích dochází často k opačnému trendu. Často je prostřední pásmo nejlépe úročeno a zbylé buďto shodně anebo pro každé pásmo platí jiná úroková sazba, avšak nelze mezi nimi vysledovat na první pohled nějakou logiku. Jistou modifikaci úrokových sazeb naleznete v přiložené tabulce. V ní je prostřední úroková sazba stanovená na dvě procenta, zatímco první a třetí pásmo shodně na jednom procentu. Rozdíl hrubých výnosů (před zdaněním srážkovou daní) tak činí pět tisíc korun.

Příklad pásmového variabilního úročení

Vklad Úroková sazba Výnos
do 200 000 Kč 1 % 2 000 Kč
200 001 až 500 000 Kč 2 % 6 000 Kč
500 001 až 1 000 000 Kč 1 % 5 000 Kč
Výnos celkem   13 000 Kč

Výpočet: investia.cz

Úrokový bonus

Úrokovými bonusy odměňují finanční instituce ty klienty, kteří si uloží na spořicí účet větší vklady. Často musí být splněna jedna nebo více podmínek. Mezi nejčastější podmínky patří doba uložení peněz na kontu a požadavek na minimální vklad. V řeči bank tak může být podmínka například taková, že získáte úrokový bonus ve výši X,Y procenta za to, když peníze necháte na účtu po dobu pěti měsíců. Druhou modifikací je zůstatek ve výši například jednoho milionu korun, který musíte ponechat po předem dané časové období.

V tomto případě si dejte pozor na to, abyste bance nesvěřili příliš vysokou částku. Výší vkladu byste se mohli dostat do úrokové sazby, která je oproti bonusu radikálně nízká. Úrokové bonusy mohou totiž podléhat pásmovému úročení.

Četnost připisování úroků

Četnost připisování úroků je dalším bodem, na který se při zřizování anebo správě vašeho současného spořicího účtu zaměřte. Je velký rozdíl, jsou-li úroky připisovány ročně, čtvrtletně, měsíčně nebo denně. Ze statisícové úložky vám plyne zanedbatelný rozdíl v řádu několika korun. Máte-li na spořicích účtech vyšší objemy peněz, například v desítkách milionů korun, jsou rozdíly větší.