reklama

Starobní důchod neplyne automaticky pobíráním invalidního důchodu

redakce dne 31. 05. 2014 - 01:00

Pobírání invalidního důchodu nezaručuje plynulý přechod ke starobnímu důchodu. Nastalé komplikace je vhodné řešit včas.
 

Mezi širokou veřejností je rozšířen mýtus, že doba, kdy pobírají invalidní důchod, se jim automaticky započítává do doby pojištění pro nárok na starobní důchod. Není tomu tak, respektive nejde o absolutní nepravdu, avšak ani ne o skutečnost. Abyste získali starobní důchod, potažmo nárok na něj, musíte splnit potřebnou délku pojištění prostřednictvím sociálního nebo důchodového pojištění a současně dožití se předem dané věkové hranice opravňující jeho čerpání. Čtěte také: Jak drahá je invalidita?

Důležitým mezníkem je pobírání plného invalidního důchodu anebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Na základě těchtou dvou invalidních důchodů se hodnotí nárok na starobní důchod a jeho výši. Důležitým mezníkem byl rok 2010, kdy se od 1. ledna změnila stupnice invalidních důchodů a přestalo se rozlišovat mezi plným a částečným a škála přešla na tři stupně invalidity. Invalidita třetího stupně a předtím plný invalidní důchod jsou shodné termíny.

„Částečná“ invalidita nebrání v práci

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podle příslušné legislativy nemůže započítat do nároku na starobní důchod i čas, kdy člověk pobíral invalidní důchod na základě zařazení do prvního či druhého stupně invalidity. Z praktického hlediska jde sice o omezení ve vykonávání výdělečné činnosti ve stejném rozsahu, jako tomu bylo před přiznáním invalidního důchodu. ČSSZ uvádí, že i pobíráním invalidního důchodu 1. a 2. stupně by měl člověk vykonávat takové pracovní aktivity, které mu jeho zdravotní stav dovolí. Tato činnost mu bude započítaná nejen do starobního důchodu, nýbrž i na případnou pozdější výměru při klasifikaci do třetího stupně invalidity. Čtěte také: Co dělat, když nemáte nárok na důchod

Jestliže člověk pobírající invalidní důchod v režimu prvního a druhého stupně nepracuje, nic se mu nezapočítává do doby pro potřebnou délku pojištění z níž se vypočítává již uvedený starobní důchod. Pobírání invalidního důchodu závisí na zdravotním stavu, který je pravidelně přezkoumáván posudkovými lékaři ČSSZ. Ti se v poslední době dostávají pod tlak ze strany těch, v jejichž neprospěch rozhodli. Čtěte také: ČSSZ přestává tolerovat útoky na posudkové lékaře

Přeměna invalidního důchodu na starobní

Při dosažení důchodového věku a podmínky potřebné doby pojištění může poživatel invalidního důchodu požádat o starobní důchod. Bude-li výše starobního důchodu vyšší, ČSSZ mu ji přizná a začne následně vyplácet. Jestliže by starobní penze byla nižší než invalidní, bude senior dostávat i nadále invalidní důchod v jeho plné výši. Čtěte také: Proč mít pojištění invalidity

Jakmile příjemce invalidního důchodu dosáhne 65 let věku, výplata důchodů nezaniká. ČSSZ jej automaticky přemění na starobní důchod. Nepřezkoumává se, jestli jsou splněny podmínky na řádný starobní důchod anebo se změnil zdravotní stav. Výjimku tvoří osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a zároveň byli účastni důchodového spoření. Čtěte také: Proč mám nízký důchod?

ČSSZ v roce 2013 vyplatila invalidní důchody v objemu 44,5 miliardy korun. Invalidních důchodců, kteří byli zařazeni do invalidity třetího stupně, bylo 206 484. Průměrný důchod invalidity třetího stupně činil 10 245 korun.