reklama

Starobní důchody rostou rychleji než hrubá mzda

redakce dne 17. 09. 2012 - 01:00

Starobní důchody v posledních šesti letech rostly rychleji než průměrná hrubá mzda.
 

I přes neustálé varování odborníků na důchodový systém, že v budoucnu lze očekávat snižování důchodů, je tento příspěvek zaměřen proti většinovému pohledu. Je to způsobeno zejména tím, že do důchodů nastupují lidé, kteří mají nárok na vyšší důchody. Současně z důchodového systému ubývají lidé, kteří odešli do důchodu dříve a měli nárok na nižší starobní důchod. Při pohledu do statistik České správy sociálního zabezpečení je uvedený argument podpořen.

Upozornění
Celý článek je založen na poměřování sólo starobních důchodů a průměrné hrubé mzdy.

Lidé, kteří odešli do důchodu v roce 2011, získali průměrný sólo starobní důchod ve výši 11 882 korun. Oproti celostátnímu průměru ve stejném roce tak získali senioři o 1 330 korun více. Tato situace je již dlouhodobější a připravujeme na toto téma samostatný příspěvek.

Hrubá mzda vs starobní důchod

Hrubá mzda má oproti starobnímu důchodu řadu nevýhod, které je nutné vzít v úvahu. První zásadní nevýhodou je, že se od hrubé mzdy očišťuje řada položek, než vznikne čistá mzda. Druhým vymezením je, že během posledních několika let došlo k několika změnám výpočtu hrubé a čisté mzdy.

Starobní důchody se v posledních několika letech zvolna zvyšují. Během posledních šesti let stouply důchody o 2 365 korun, což je o 28 procent více. Průměrná hrubá mzda měřená Českým statistickým úřadem stoupla během stejné doby o 4 679 korun, to je pouze o 24 procent více. Závěrem lze dodat, že sólo starobní důchod rostl v posledních šesti letech o čtyři procentní body rychleji, než ve stejném období průměrná hrubá mzda.

Vývoj průměrné hrubé mzdy a starobního důchodu

  2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hrubá mzda 19 546 20 957 22 592 23 344 23 797 24 126
Starobní důchod 8 187 8 747 9 638 10 045 10 123 10 552

Zdroj: ČSÚ, ČSSZ; Zpracování: investia.cz; Údaje v českých korunách

Na čem závisí výše důchodu?

Výše starobního důchodu závisí na dvou proměnných – délce odpracovaných let a výší příjmů, které pojistník během svého ekonomicky aktivního života získá.

Úměra čím vyšší příjem, tím je vyšší důchod, neplatí absolutně. Důležitým ukazatelem je poměr mezi dosahovanou čistou mzdou a vypláceným důchodem. Tento ukazatel se propočítává v národním měřítku na čistou průměrnou mzdu vůči průměrnému starobnímu důchodu. Za loňský rok tento poměr činil 55,6 procenta.