reklama

Starobních důchodců je o 55 tisíc více než loni

redakce dne 31. 10. 2011 - 18:01

V České republice žije o něco více starobních důchodců. Vyplývá to ze zveřejněných statistik České správy sociální správy (ČSSZ).

Ke konci třetího čtvrtletí 2011 se zvýšil oproti stejnému období loňského roku počet starobních důchodců o 55 tisíc. ČSSZ tak vyplácela 2 310 238 starobních důchodů. Celkový počet příjemců důchodů, ať už starobních, invalidních a pozůstalostních, bylo k 30. září letošního roku 2 842 624. Celkem šlo o 3 470 005 důchodových dávek. Do zahraničí zasílala Česká správa sociálního zabezpečení 67 141 důchodů.

Čtěte také: Invalidní a pozůstalostní důchod

Invalidních důchodů vyplatila ČSSZ celkem 451 409. Do tohoto čísla jsou zahrnuty invalidní důchody všech stupňů, tedy prvního, druhého a třetího stupně. Pozůstalostních důchodů bylo vyplaceno 708 358. Do této skupiny spadají důchody vdovské, vdovecké a sirotčí.

Počet důchodců k 30. září daného roku

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Počet důchodců celkem 2 674 191 2 703 847 2 738 474 2 770 585 2 808 379 2 842 624
Počet starobních důchodců 1 992 858 2 022 116 2 056 338 2 094 808 2 254 779 2 310 238

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; Zpracování: investia.cz