reklama

Starší lidé ztratí za rok možnost zapojit se do důchodové reformy

redakce dne 02. 07. 2012 - 01:00

Lidé nad 35 let mají rok na to, aby se rozhodli pro účast ve druhém pilíři důchodové reformy. Tato doba je extrémně krátká.
 

Stěžejními termíny v důchodové reformě je její zahájení 1. leden 2013, kdy se budete moci účastnit důchodové reformy a zároveň datum 30. červen 2013. Po tomto datu se do 2. pilíře reformy penzí nebudou moci zapojit lidé starší 35 let. Tato bezpečnostní klapka slouží pro to, aby se druhého pilíře neúčastnili lidé, kteří jsou starší. S tím však vyvstává základní otázka. Proč je právě věk 35 let mezním pro vstup do 2. pilíře, když do něho mohou během prvního pololetí 2013 vstoupit i lidé starší?

Umělá politická hranice?

Do 2. pilíře důchodové reformy mohou vstoupit lidé ve věku od 18 do 35 let. Jestliže vám bude v příštím roce více, máte šest měsíců na to, abyste se rozhodli a vstoupili do systému. Podmínkou je, že byste měli být v té době ekonomicky aktivní, tj. nebýt nezaměstnaní, či třeba v invalidním důchodu. Prezenční forma studia se dá vzhledem k věku zřejmě vyloučit.

Klidně tak mohl být stanoven věk například na 40 let, nebo o desetiletí více. Čím více účastníků může do druhého pilíře vstoupit, tím větší nestabilitu vyvolají nyní. Do druhého pilíře se totiž převádí část finančních prostředků z pilíře prvního, ve kterém tak budou chybět. První pilíř je založen na průběžně vyplácených důchodech. Jakmile z tohoto pilíře odejde najednou příliš mnoho lidí a s nimi i poměrná část peněz, nastanou komplikace. Tyto potíže se dají řešit tím, že stát najde volné finanční zdroje, které použije na starobní důchody.

Kdyby byla možnost vstoupit do druhého pilíře třeba pro padesátníky a část z nich do systému opravdu vstoupila, bude to pro stát znamenat vyšší výdaje. Čím méně lidí vstoupí do druhého pilíře, tím budou náklady nižší. Toto se dá komunikovat jen velice obtížně. Něco se může svést na investiční horizonty, ale ne vše.

Investiční horizonty věk neřeší

Ve druhém pilíři, ale i ve třetím, si můžete zvolit patřičnou investiční strategii. Aby peníze ve fondech pracovaly správně, je zapotřebí jim nechat dostatečně dlouhou dobu. Očekáváte-li vyšší výnosy, je vhodné ponechat delší investiční horizonty.

Pokud si zvolíte dynamickou strategii, je dobré ponechat tuto investici působit alespoň na pět let. S delším investičním horizontem rozhodně nic nepokazíte.