reklama

Stát ochránce: Předčasný odchod z druhého pilíře důchodového systému

redakce dne 22. 11. 2012 - 00:00

Nízká finanční gramotnost obyvatel a složitost důchodové reformy nahrává budoucím změnám podmínek.
 

Důchodová reforma, zejména její druhý pilíř, je natolik složité a komplexní téma, že již nyní lze předpokládat případné úpravy. Zejména půjde o „záchranu“ těch, kteří do druhého pilíře vstoupili a později si uvědomili jeho nevýhodnost.

Informovanější část obyvatel se zapojením do 2. pilíře vyčkává a zvažuje svou případnou účast. Tento „problém“ někteří takřka neřeší a nechají si od hodné paní za přepážkou v bance vnutit celoživotní vazalství. Jakmile prohlédnou, že byli zlanařeni do systému na základě nedostatku informací, budou chtít ze systému odejít a ono to nepůjde. Stane-li se tato příhoda více lidem, může budoucí politická reprezentace pozměnit možnosti předčasného exitu.

Bude zaveden předčasný odchod ze systému?

Předčasnou, ale nikoliv zbytečnou obavou mohou být různé jednorázově vzniklé prodejní sítě, které mají dostatek spolupracovníků, kteří v krátkém čase dokáží nasbírat dostatečně velký počet duší.

Jestliže se nachytá kriticky velká masa obyvatel, která byla v podstatě zmanipulována, dá se od státu očekávat, že bude celou situaci patřičně řešit. Podobnou paralelu lze najít v institutu osobního bankrotu, kdy na jedné straně si spotřebitel za plného vědomí a právní způsobilosti sjednal takový objem úvěrů, že je není schopen splatit.

Osobní bankrot jako vzor

Právě podobnost institutu osobního bankrotu nás inspirovala v publikování tohoto příspěvku. Jestliže se postupem doby nashromáždí dostatečný počet obyvatel, pro které je účast ve druhém pilíři již na první pohled nevýhodný, dá se očekávat, že stát zaujme výraznější roli ochránce.

Od státu se dá očekávat, že bude měnit pravidla hry během zápasu, potažmo během trvání druhého pilíře.

Ochrana by mohla spočívat především v „propouštění“ účastníků 2. pilíře. Jestliže by se tak stalo, bude zajímavé sledovat, jaké podmínky bude muset účastník druhého pilíře splnit, aby se vyvázal z vazalství.

Druhý pilíř v kostce

Účast ve druhém pilíři je dobrovolná. Jakmile se rozhodnete pro vstup, musíte v něm setrvat až do první výplaty renty. Minimální věk vstupu je stanoven na 18 let, maximální pak na 35 let. Jste-li starší, máte do 30. června 2013 čas na rozhodnutí.

Po uplynutí tohoto data končí možnost vstupu do druhého pilíře. Specifickou záležitostí je i úhrada finančních prostředků. Z placeného sociálního pojištění se přesunou tři procenta do vybraného fondu 2. pilíře a současně se z vaší hrubé mzdy strhnou další dvě procenta.

Každý účastník bude moci jednou ročně měnit investiční strategii a to od té naprosté konzervativní po agresivní.