Stát vydává jarní emisi spořicích státních dluhopisů 2014

Ministerstvo financí vydává jarní emisi spořicích státních dluhopisů v objemu pěti miliard korun.
 

Aktuální emise spořících státních dluhopisů (SSD) je oproti těm předchozím jiná v několika parametrech. Nepředcházela jí například delší mediální kampaň. Ministerstvo financí ji suše oznámilo v tiskovém prohlášení v pátek 16. května 2014. Dřívější emise se nesly v relativně svižném mediálním zájmu a to dlouho před zahájením upisovacího období. Čtěte také: Kdo kupuje spořící státní dluhopisy?

Základní parametry jarní emise SSD

Upisovací období spořicích státních dluhopisů začíná 19. května a skončí 4. června. Vydavatelem je ministerstvo financí, které může emisi zkrátit. Předpokládaný prodej dluhopisů je zhruba pět miliard korun. Datum emise je stanoveno na 12. června 2014. K tomuto datu budou SSD vydány a připsány na majetkové účty investorů, kteří se v tomto případě nazývají jako upisovatelé.

Státní dluhopisy bude možné koupit na zhruba 900 pobočkách České spořitelny, ČSOB a Komerční banky. Dluhopisy je možné pořídit i on-line na webové stránce https://pssd.sporicidluhopisycr.cz. Tato možnost však platí pouze pro ty, kteří již v minulosti nakoupili SSD a mají zřízen majetkový účet. Čtěte také: Spořicí státní dluhopisy, model podzim 2013 startují

Minimální objednávka bude i nadále jeden tisíc dluhopisů, přičemž hodnota za jeden SSD je stanovena na jednu korunu. Maximální počet dluhopisů na jednu osobu je jeden milion korun a platí pro reinvestiční a variabilní dluhopis. Proti-inflačních dluhopisů může jedna osoba nakoupit za 50 milionů korun.

Všechny emise spořicích státních dluhopisů je možné věnovat ve formě dárkových certifikátů, tak i jako pamětní listy emise.

Tři typy spořících dluhopisů

Oproti minulosti nebude vydán jednoletý dluhopis. Pětiletý reinvestiční a sedmiletý proti-inflační dluhopisy jsou známy z předchozích emisí. Druhý zmíněný dluhopis je navíc ve skutečnosti pouze 6,5letý, neboť jde o druhou tranši tohoto SSD vydaného 12. prosince loňského roku.

Novinkou je variabilně úročený dluhopis. Koupit ho mohou investoři, jenž v následujících letech očekávají růst krátkodobých úrokových sazeb. Výnosy budou dvakrát ročně reinvestovány do stejné emise dluhopisů. Každých šest měsíců bude možné požádat o předčasné splacení a to již po šesti měsících držby.

Během upisovacího období můžete podávat žádosti o reinvestici jmenovité hodnoty diskontovaného spořicího dluhopisu, který je splatný k 12. 6. 2015. ISIN této tranše je CZ001003768.

Objednané SSD je nutno uhradit do tří dnů od data objednávky.

Výnosy spořicích státních dluhopisů

Proti-inflační spořící dluhopis je zhodnocen kuponem ve výši 0,5 procena p. a. plus procentní změnou bazického indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíce duben/říjen oproti stejnému indexu předchozího období říjen/duben předchozího roku. Čtěte také: Proč a kolik peněz investovat?

Variabilně úročený spořicí státní dluhopis je zhodnocován pohyblivou úrokovou sazbou, která bude stanovena jako průměrná referenční šestiměsíčního PRIBOR plus marže, která navíc v jednotlivých výnosových obdobích narůstá. Čtěte také: Budování bohatství: Dividendové akcie a termínované vklady

Reinvestiční spořicí dluhopis je zhodnocován každoročně, vždy k 12. červnu příslušného roku až do 2019.

Zhodnocování reinvestičního spořícího dluhopisu

12. 6. 2014 – 12. 6. 2015 0,25 %
12. 6. 2015 – 12. 6. 2016 0,25 %
12. 6. 2016 – 12. 6. 2017 0,50 %
12. 6. 2017 – 12. 6. 2018 2,00 %
12. 6. 2018 – 12. 6. 2019 6,00 %

Všechny výnosy jsou před zdaněním 15procentní srážkové daně.

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného