reklama

Stát vydává jarní emisi spořicích státních dluhopisů 2014

redakce dne 20. 05. 2014 - 01:00

Ministerstvo financí vydává jarní emisi spořicích státních dluhopisů v objemu pěti miliard korun.
 

Aktuální emise spořících státních dluhopisů (SSD) je oproti těm předchozím jiná v několika parametrech. Nepředcházela jí například delší mediální kampaň. Ministerstvo financí ji suše oznámilo v tiskovém prohlášení v pátek 16. května 2014. Dřívější emise se nesly v relativně svižném mediálním zájmu a to dlouho před zahájením upisovacího období. Čtěte také: Kdo kupuje spořící státní dluhopisy?

Základní parametry jarní emise SSD

Upisovací období spořicích státních dluhopisů začíná 19. května a skončí 4. června. Vydavatelem je ministerstvo financí, které může emisi zkrátit. Předpokládaný prodej dluhopisů je zhruba pět miliard korun. Datum emise je stanoveno na 12. června 2014. K tomuto datu budou SSD vydány a připsány na majetkové účty investorů, kteří se v tomto případě nazývají jako upisovatelé.

Státní dluhopisy bude možné koupit na zhruba 900 pobočkách České spořitelny, ČSOB a Komerční banky. Dluhopisy je možné pořídit i on-line na webové stránce https://pssd.sporicidluhopisycr.cz. Tato možnost však platí pouze pro ty, kteří již v minulosti nakoupili SSD a mají zřízen majetkový účet. Čtěte také: Spořicí státní dluhopisy, model podzim 2013 startují

Minimální objednávka bude i nadále jeden tisíc dluhopisů, přičemž hodnota za jeden SSD je stanovena na jednu korunu. Maximální počet dluhopisů na jednu osobu je jeden milion korun a platí pro reinvestiční a variabilní dluhopis. Proti-inflačních dluhopisů může jedna osoba nakoupit za 50 milionů korun.

Všechny emise spořicích státních dluhopisů je možné věnovat ve formě dárkových certifikátů, tak i jako pamětní listy emise.

Tři typy spořících dluhopisů

Oproti minulosti nebude vydán jednoletý dluhopis. Pětiletý reinvestiční a sedmiletý proti-inflační dluhopisy jsou známy z předchozích emisí. Druhý zmíněný dluhopis je navíc ve skutečnosti pouze 6,5letý, neboť jde o druhou tranši tohoto SSD vydaného 12. prosince loňského roku.

Novinkou je variabilně úročený dluhopis. Koupit ho mohou investoři, jenž v následujících letech očekávají růst krátkodobých úrokových sazeb. Výnosy budou dvakrát ročně reinvestovány do stejné emise dluhopisů. Každých šest měsíců bude možné požádat o předčasné splacení a to již po šesti měsících držby.

Během upisovacího období můžete podávat žádosti o reinvestici jmenovité hodnoty diskontovaného spořicího dluhopisu, který je splatný k 12. 6. 2015. ISIN této tranše je CZ001003768.

Objednané SSD je nutno uhradit do tří dnů od data objednávky.

Výnosy spořicích státních dluhopisů

Proti-inflační spořící dluhopis je zhodnocen kuponem ve výši 0,5 procena p. a. plus procentní změnou bazického indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíce duben/říjen oproti stejnému indexu předchozího období říjen/duben předchozího roku. Čtěte také: Proč a kolik peněz investovat?

Variabilně úročený spořicí státní dluhopis je zhodnocován pohyblivou úrokovou sazbou, která bude stanovena jako průměrná referenční šestiměsíčního PRIBOR plus marže, která navíc v jednotlivých výnosových obdobích narůstá. Čtěte také: Budování bohatství: Dividendové akcie a termínované vklady

Reinvestiční spořicí dluhopis je zhodnocován každoročně, vždy k 12. červnu příslušného roku až do 2019.

Zhodnocování reinvestičního spořícího dluhopisu

12. 6. 2014 – 12. 6. 2015 0,25 %
12. 6. 2015 – 12. 6. 2016 0,25 %
12. 6. 2016 – 12. 6. 2017 0,50 %
12. 6. 2017 – 12. 6. 2018 2,00 %
12. 6. 2018 – 12. 6. 2019 6,00 %

Všechny výnosy jsou před zdaněním 15procentní srážkové daně.