reklama

Získejte ročně od státu 9 520 korun

redakce dne 05. 10. 2012 - 01:00

Stát vám může za optimálních podmínek ročně zhodnotit vaše peníze až o 21 procent.
 

Ono 21procentní zhodnocení je počítáno sečtením vkladů účastníků stavebního spoření, penzijního připojištění a životního pojištění. Abyste získali uvedených 9 520 korun, musíte každým rokem odložit stranou 44 tisíc korun do již zmíněných finančních produktů. Tím však výčet nekončí.

Do hry ještě mohou vstoupit zaměstnavatelé a v neposlední řadě i výnosy z jednotlivých finančních produktů. Vše jsme pro lepší názornost zachytili v přehledné tabulce.

Kolik peněz získáte od státu a zaměstnavatele*

  Účastník Příspěvky zaměstnavatele Příspěvky státu Daňový bonus Výnosy
Stavební spoření 20 000 Kč - 2 000 Kč - 2%
Penzijní připojištění 12 000 Kč 12 000 Kč 2 760 Kč - 2%
  12 000 Kč - - 2 280 Kč  
Životní pojištění 12 000 Kč 12 000 Kč - 2 280 Kč 2,5 % v rámci TÚM u KŽP**
Celkem 56 000 Kč 24 000 Kč 4 760 Kč 4 560 Kč 1 815 Kč

Výpočet investia.cz; Poznámka: *) Propočty se vztahují k 1. lednu 2013; **) TÚM u KŽP = Technická úroková míra v rámci kapitálového životního pojištění

Životní pojištění je v tabulce uvedeno v režimu investiční nebo kapitálové pojistky. Účastník nemusí přispívat ani korunu, ale může získat od zaměstnavatele příspěvek. V případě rizikového životního pojištění nemáte nárok na žádné zhodnocení jako jsou příspěvky od zaměstnavatele nebo výnosy.

Daňový bonus je snížení daňového základu. V tabulce počítáme s 19procentní daní z příjmů, která bude platit od Nového roku 2013. Stejně počítáme i s novou výši příspěvků v rámci penzijního připojištění potažmo doplňkového penzijního spoření.

Necelých 90 tisíc korun ročně

Po sečtení všech příspěvků od účastníků, zaměstnavatelů, státních podpor a daňových bonusů můžete získat až 89 362 korun. Vaši peněženku uvedená suma zatíží jen z necelé poloviny. Do jednotlivých produktů budete muset přispět 44 tisíc korun. Příspěvky zaměstnavatele a státu plus daňový bonus bude činit nezanedbatelných 33 320 Kč. Pokud bychom brali v úvahu i dílčí výnosy, bude výnos o dalších 1815 korun vyšší.

Jenže všechno není tak růžové, jak se na první pohled zdá. K vytouženým penězům se dostanete nejdříve po pěti případně šesti letech. Pět let totiž trvá, než získáte nárok na výplatu penzijního připojištění a to ještě za podmínky, že dosáhnete věku 60 let. Šest let se týká stavebního spoření. Po dobu vázací doby musíte povinně spořit u stavební spořitelny, abyste získali nárok na veškeré vklady a to jak na ty vaše, tak i na státní podporu plus výnosy z vkladů a podpor.

U životního pojištění je úskalí v jeho nákladnosti. První dva roky nedostanete nic, neboť finanční prostředky spolkne sama pojišťovna, která jimi hradí vzniklé náklady sjednáním smlouvy mezi vámi a ní. Do nákladů nejvíce zasahují provize pro finanční zprostředkovatele, kteří si z vašich dvouletých příspěvků vezmou největší díl.

Získání daňového bonusu je závislé na tom, jestli pracujete a jak velký máte příjem. „Bonusy“ se získávají snížením daňového základu.