Získejte ročně od státu 9 520 korun

Stát vám může za optimálních podmínek ročně zhodnotit vaše peníze až o 21 procent.
 

Ono 21procentní zhodnocení je počítáno sečtením vkladů účastníků stavebního spoření, penzijního připojištění a životního pojištění. Abyste získali uvedených 9 520 korun, musíte každým rokem odložit stranou 44 tisíc korun do již zmíněných finančních produktů. Tím však výčet nekončí.

Do hry ještě mohou vstoupit zaměstnavatelé a v neposlední řadě i výnosy z jednotlivých finančních produktů. Vše jsme pro lepší názornost zachytili v přehledné tabulce.

Kolik peněz získáte od státu a zaměstnavatele*

Účastník Příspěvky zaměstnavatele Příspěvky státu Daňový bonus Výnosy
Stavební spoření 20 000 Kč - 2 000 Kč - 2%
Penzijní připojištění 12 000 Kč 12 000 Kč 2 760 Kč - 2%
12 000 Kč - - 2 280 Kč
Životní pojištění 12 000 Kč 12 000 Kč - 2 280 Kč 2,5 % v rámci TÚM u KŽP**
Celkem 56 000 Kč 24 000 Kč 4 760 Kč 4 560 Kč 1 815 Kč

Výpočet investia.cz; Poznámka: *) Propočty se vztahují k 1. lednu 2013; **) TÚM u KŽP = Technická úroková míra v rámci kapitálového životního pojištění

Životní pojištění je v tabulce uvedeno v režimu investiční nebo kapitálové pojistky. Účastník nemusí přispívat ani korunu, ale může získat od zaměstnavatele příspěvek. V případě rizikového životního pojištění nemáte nárok na žádné zhodnocení jako jsou příspěvky od zaměstnavatele nebo výnosy.

Daňový bonus je snížení daňového základu. V tabulce počítáme s 19procentní daní z příjmů, která bude platit od Nového roku 2013. Stejně počítáme i s novou výši příspěvků v rámci penzijního připojištění potažmo doplňkového penzijního spoření.

Necelých 90 tisíc korun ročně

Po sečtení všech příspěvků od účastníků, zaměstnavatelů, státních podpor a daňových bonusů můžete získat až 89 362 korun. Vaši peněženku uvedená suma zatíží jen z necelé poloviny. Do jednotlivých produktů budete muset přispět 44 tisíc korun. Příspěvky zaměstnavatele a státu plus daňový bonus bude činit nezanedbatelných 33 320 Kč. Pokud bychom brali v úvahu i dílčí výnosy, bude výnos o dalších 1815 korun vyšší.

Jenže všechno není tak růžové, jak se na první pohled zdá. K vytouženým penězům se dostanete nejdříve po pěti případně šesti letech. Pět let totiž trvá, než získáte nárok na výplatu penzijního připojištění a to ještě za podmínky, že dosáhnete věku 60 let. Šest let se týká stavebního spoření. Po dobu vázací doby musíte povinně spořit u stavební spořitelny, abyste získali nárok na veškeré vklady a to jak na ty vaše, tak i na státní podporu plus výnosy z vkladů a podpor.

U životního pojištění je úskalí v jeho nákladnosti. První dva roky nedostanete nic, neboť finanční prostředky spolkne sama pojišťovna, která jimi hradí vzniklé náklady sjednáním smlouvy mezi vámi a ní. Do nákladů nejvíce zasahují provize pro finanční zprostředkovatele, kteří si z vašich dvouletých příspěvků vezmou největší díl.

Získání daňového bonusu je závislé na tom, jestli pracujete a jak velký máte příjem. „Bonusy“ se získávají snížením daňového základu.

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného