reklama

Státní zaměstnanci budou stávkovat

Eva Nachtmannová dne 11. 11. 2010 - 00:00

Už je to jisté na 100 procent, že státní zaměstnanci budou 8. prosince letošního roku stávkovat. A za co vlastně? Především za nejistotu, kterou na ně připravila vláda.

Stávka je v moderním sociálním státě legitimní nástroj, jak vyjádřit nespokojenost. Nejčastěji se stávkuje proti snižování mezd u veřejných a státních zaměstnanců anebo proti zvyšování věku odchodu do důchodu. Typickým státem, který tento nástroj využívá je Francie nebo Řecko. Tamní odboráři stávkuji rádi a dlouho. Ve Francii je nyní hněv lidu namířen proti opětovnému zavedení odchodu do důchodu ve věku 62 let. V Řecku byly na jaře stávky motivované zejména proti snižování platů ve státní správě.

A v Česku? V Česku se stávkuje zejména kvůli nejistotě, kterou na státní zaměstnance uvalila současná vláda.

Češi stávkovat neumějí

Češí stávkovat příliš neumějí. I když v roce 1989 se dokázaly tuzemské odbory sjednotit a vyvolat protest v podobě generální stávky, od této doby odboráři spíše paběrkují. Dobrým příkladem bylo letošní jaro, kdy vláda hlasovala jednala o zrušení stravenek a pro železničáře zavedení vyšší sazby daně z přidané hodnoty na režijní jízdenky. To se odborářům, nejen těm železničním, nelíbilo a tak se rozhodli stávkovat. Avšak stačilo intenzivní jednání ze strany státu a žádná stávka se nekonala. Avšak ani čeští politici si čárku za úspěch připsat nemohli. Zrušení stravenek a zdanění zaměstnaneckých benefitů se jim nepodařilo prosadit.

Proč se bude v prosinci stávkovat?

Prosincová stávka bude zejména proti zrušení tzv. věkového automatu státních zaměstnanců, kterým s rostoucí dobou strávenou ve službách státu mají vyšší plat. V nově zamýšleném plánu vlády by odměňování zaměstnanců bylo na bedrech jejich nadřízených. Zde se však množí odboráři bojí, že vyšší plat by získal ten, kdo má se svým šéfem dobré vztahy. Ostatní, byť i stejně kvalitní pracovníci, by si o bonusech k platu mohli nechat jen zdát.

Snížení věkového automatu je jen jednou z několika úkolů, před kterými stojí současná Nečasova vláda. Ještě jí čekají změny ve zdravotnictví a v penzijním systému. Jestliže se jí nepodaří změnit zavedené principy odměňování státních zaměstnanců, je úspěch dalších reforem velmi mizivý.