reklama

Stoletých seniorů přibývá

redakce dne 24. 01. 2014 - 00:00

Šanci dožít se sto a více let má jeden penzista z 2044 seniorů. Dlouhověkost s sebou přináší řadu svízelí, nejen ty finanční.
 

Přesně 1143 mužů a žen evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v lednu letošního roku, kteří se dožili věku sto a více let. ČSSZ vydala v polovině ledna 2014 tiskovou zprávu, ve které uvádí počet penzistů podle krajů a pohlaví. Nejvíce sto a víceletých lidí žije v Praze. Celkového počtu stoletých lidí je 954 žen.

Z čistě statistického hlediska tvoří staletí a víceletí senioři 0,489 procenta ze všech důchodců, jimž ČSSZ vyplácí starobní důchod. Ten byl ke konci září roku 2014 vyplácen 2 337 103 osob.

Počet sto a víceletých penzistů (v lednu daného roku)

Ročník narození 2011 2012 2013 2014
1903 4 --- --- ---
1904 6 2 1 1
1905 9 5 4 3
1906 18 8 4 1
1907 37 21 12 4
1908 57 32 23 10
1909 121 59 28 15
1910 250 138 83 47
1911 411 268 149 92
1912 --- 502 333 205
1913 --- --- 466 273
1914 --- --- --- 492
Celkem 913 1 035 1 103 1 143

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; zpracování: investia.cz

Pohřbívání potomků

Jedním z méně častých doprovodných znaků dlouhověkých lidí je loučení se s blízkými osobami. Stoletá babička tak má vyšší šanci na to, že půjde na pohřeb některému ze svých potomků, než jiná žena mladší o 20 nebo 30 let.

Dosluhující zdraví

Přes stále rostoucí vitalitu seniorů odcházejících do starobního důchodu dochází k postupnému stárnutí penzistů. Čím vyšší věk, tím vyšší pravděpodobnost, že se zdraví bude s přibývajícím věkem zhoršovat. Čtěte také: Čechů významně ubude, co to pro nás znamená

Důchody a peníze

Nabádat stoletého kmeta stěžujícího si nad nízkým důchodem, že si měl během života více spořit by bylo více než liché a hulvátské k tomu. Financování života v penzi je tak trochu nejistá záležitost. Čtěte také: Valorizace penze ve vlastní režii

Každý stoletý občan dostane při dožití věku sto let rozhodnutí o zvýšení starobního důchodu o 2000 korun měsíčně. Kromě toho obdrží osobní dopis od ministra práce a sociálních věcí.

Průměrný věk dožití seniora v důchodu je 21 let. Ženy se průměrně dožívají věku 24 let, muži pak o šest let méně. Proto je relativně moudré vsadit na budoucí dožití ze dvou úhlů pohledu. Jedním z nich je průzkum v rámci rodiny a příbuzenstva. Dožívají-li se vaši příbuzní vysokého věku, upravte tomu i budoucí výplatu renty, kterou budete čerpat z vašich finančních rezerv. Nemáte-li vyhlídky na vysoký věk, vezměte v úvahu průměrným věkem dožití.

Roboti pro každého seniora

V redakci finančního serveru investia.cz nás nadchla myšlenka, že v budoucnu budou moci senioři využívat osobního robota. Ten zastane řadu domácích prací a péči o seniora. Jestliže se tato vize přetaví do reality, budou moci senioři žít v pohodlí domova i v pokročilém věku a snížení mobility. Nebudou odkázáni na pomoc zvenčí. Netřeba podotýkat, robot nebude vhodný pro každého starého člověka. Může však ušetřit živou pečovatelskou službu tam, kde lze použít stroj. Čtěte také: Evropská penzijní past