Střední třída: Kdo patří do základní vrstvy obyvatel každého civilizovaného státu?

Kdo patří do střední třídy, která je pro každý stát velice důležitá? A jaká jsou kritéria pro vstup do této sorty lidí?

 

Je tím hlavním znakem vzdělání, výše měsíčního příjmu anebo něco úplně jiného? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v lehce nefinančním článku, který se však peněz týkat také bude.

Klíčovým faktorem je definice příslušníka střední třídy. Lze přitom vycházet z domněnek českých ekonomů nebo novinářů. Například ekonom Pavel Kohout počítá jako ekonomicky aktivního člověka každého, jehož hrubý plat dosáhl dvojnásobku průměrné mzdy. Z toho se dá velice volně usuzovat, že Kohout vnímá jako příslušníka střední třídy každého, kdo si měsíčně na výplatní pásce přečte v kolonce hrubý plat 47 026 korun, což je v čistém vyjádření 34 458 korun.

Nové britské dělení společnosti má sedm tříd
Ve Velké Británii žijí čtyři miliony lidí, kteří tvoří elitu. Necelých deset milionů Britů se nachází na samém dně.

Jestliže bychom se měli držet jiného výkladu, který vysvětluje, kdo je a kdo není příslušníkem střední třídy, můžeme využít definici novinářky Lenky Zlámalové. Podle Zlámalové je příslušníkem střední třídy každý, kdo má vysokoškolské vzdělání. Měsíčně vydělává alespoň 30 tisíc hrubého (22 740 Kč netto) a pracuje ve svobodné profesi. Může jím být třeba praktický lékař nebo jiný lékařský specialista působící na volné noze, architekt, novinář, notář nebo advokát. Avšak ani Kohoutovo tvrzení, nebo Lenky Z. nepatří mezi nejpřesnější. Podívejme se, jak definuje střední třídu sociolog Anthony Giddens.

Giddensova definice střední třídy

Střední třídu dobře definuje britský sociolog Anthony Giddens ve své knize Socilogie, která v minulosti vyšla i v České republice. Giddens rozděluje střední třídu do tří podskupin. První podskupinu, kterou sociolog nazývá jako stará střední třída, tvoří drobní nezávislí podnikatelé nebo živnostníci, majitelé malých obchodů a soukromě hospodařící zemědělci. Druhou podskupinu nazval Giddens jako vyšší střední třídu. Do ní náleží zejména odborníci nebo pracovníci ve vedoucích pozicích. Poslední podskupinou je takzvaná nižší střední třída. Do ní spadají například učitelé, zdravotní sestry nebo nižší úředníci.

Čtěte také: Jak vypadá profesionál?

Podle Giddense je tak střední třída široce rozkročená. V českých podmínkách do střední třídy patří učitel nebo lékař. Příslušníci obou vysoce kvalifikovaných profesí však na začátku své pracovní kariéry pobírají nižší nástupní plat, než který má průměrný dělník ve škodovce. Těžko tak dojde k tvrzení, že do střední třídy patří lidé s univerzitním diplomem mající určitý příjem. Lékař nebo učitel diplom má, ale jejich příjmy tomu neodpovídají. U nás se však střední třídě příliš nedaří.

Hýčká si Česko svou střední třídu?

Vláda v České republice navíc střední třídu zbytečně zatěžuje různorodými finančními morovými ranami. Jednou z nich je i nově připravovaná speciální daň ze státní podpory stavebního spoření. Další ranou pod pás může být například zrušení daňového zvýhodnění při splácení hypotéky. Nyní si každý, kdo splácí hypotéku, může úroky částečně anebo plně odečíst ze svých daní. Za jedny peníze tak získá dvojí užitek. Splní daňovou povinnost a zároveň splatí část hypotéky. Po roce 2012 si však člověk bude muset připravit jak peníze na daně z příjmu, tak hotovost potřebnou na uhrazení úroků.

Prekariát jako nová společenská třída
Prekariát charakterizuje novou společenskou třídu, do které patří lidé s nejistou pracovní budoucností.

I když je zdanění státní podpory stavebního spoření diskutabilní, připravované zrušení možnosti daňového odpočtu úroků z hypoték je tak trochu podpásovka.

Střední třída, salariát, prekariát, white trash

Nové třídní rozdělení má sedm tříd, alespoň ve Velké Británii
Prekariát jako nová společenská třída
Salariát: Dobře placení zaměstnanci
White trash: Chudí, hloupí a líní v Česku
Střední třída: Základní vrstvy obyvatel každého civilizovaného státu?

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného