reklama

Jak na střety se zvěří

redakce dne 11. 11. 2022 - 00:00

S přicházejícím podzimem přibývá srážek automobilů se zvěří. Povinné ručení vám se škodami nepomůže, je zapotřebí mít sjednané havarijní pojištění.

Při neodvratně hrozícím střetu s lesní zvěří radí odborníci následující postup. Nevyhýbejte se kolizi se zvířetem. Úhybný manévr zvláště v lesním prostředí často vede k nárazu do stromu. Případně jiných pevných částí vozovky jako jsou dopravní značky a silniční stavby, které představují třeba mostní konstrukce. Škody na vozidle se tím násobně zvýší. Zároveň hrozí, že náraz do stromu může být pro posádku automobilu fatální.

Druhým preventivním pravidlem je nejezdit na podzim a v zimě nadbytečně ve večerních a nočních hodinách přes lesy. Zvěř je totiž aktivní především za tmy. V zimních měsících se špatně vyhýbá lesním oblastem i v časných večerních hodinách, kdy je například v dubnu ještě světlo. Jakmile v nočním lese spatříte záblesky očí lesní zvěře, je to první impuls k obezřetnější jízdě.

Například srnčí zvěř chodí po skupinkách. Jakmile uvidíte jeden kus, určitě nedaleko budou další ve stádu. Vhodnější je proto přepnout světla z dálkových na potkávací. Snížíte pravděpodobnost oslnění zvěře.

Jak se chovat po srážce se zvěří?

Jakmile ke střetu se zvěří dojde, zavolejte na místo republikovou policii. Pro plnění pojišťovny má policie klíčový význam. Druhý význam je, že policie vyrozumí správce honitby, ve které došlo ke srážce se zvěří. Povinnost přivolání policie je namístě i když je škoda plynoucí ze srážky minimální a zvíře stihne z místa nehody odběhnout.

Zvláště u černé zvěře, jako jsou divoká prasata, je lepší nevystupovat z vozu. Sražené, avšak žijící zvíře může být pro člověka nebezpečné.

Po nehodě se zvěří jsou pravidla pro řidiče i posádku vozu stejná jako při jiných nehodách. Poslat spolucestující do bezpečné vzdálenosti od vozu, obléknout si reflexní vestu, umístit na silnici výstražný trojúhelník a spustit varovné blinkry.

Zvíře nebo zvěř?

Pojišťovny rozlišují zvíře a zvěř. Zatímco zvíře je například váš pes, kočka nebo v případě zemědělců kráva či kůň, zvěř je ryze lesní a divoce žijící. Při srážce zvířete nese odpovědnost za škodu jeho majitel. Čistě srážky se zvěří kryje havarijní pojištění.

Stačí povinné ručení?

Mít sjednané povinné ručení pro případné krytí škod po střetu se zvěří nestačí. Byť existuje pár výjimek, kdy povinné ručení pokryje škody. Jde však o případy škod újmy na zdraví spolucestujících, kteří byli ve vozidle, když došlo ke srážce zvěře. Povinné ručení se vztahuje i na situace, kdy při střetu zvěře dojde k nehodě s dalšími vozidly.

Běžná škoda na vozidle při srážce se zvěří se pohybuje v desítkách tisíc korun. Vyšší škody jsou navázané na dražší vozy. Jen čelní skla SUV se mnohdy vyšplhají ke sto tisícům korun.

Existují i varianty doplňkového připojištění střetu se zvěří, které lze přidat k povinnému ručení.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody na vozidle při střetu se zvěří. Období od října do března je natolik dlouhé, že se ho vyplatí sjednat. Sjednáním havarijního pojištění získáte jistotu, že budete pojistně chráněni i v případech, na které se nevztahuje povinné ručení.