reklama

Ideální struktura finančního majetku

redakce dne 20. 01. 2021 - 00:00

Rozdělení finančního majetku podle druhu aktiv a jejich výnosů je malá alchymie. S rostoucí inflací je na pořadu dne úprava portfolia.

Vysoká inflace vnáší do hledání vhodného investičního aktiva otázku, kam uložit volné peníze. Odpovědí nemusí být pouhopouhé vložení finančních prostředků do produktů s odpovídajícím zhodnocením, nýbrž celá řada dalších parametrů, které je vhodné zvážit.

Čtěte také: Jak efektivně rozdělit finanční majetek

V redakci finančního serveru investia.cz nejsme zastánci sázek na jednu kartu. Preferujeme diverzifikaci – rozložení větší sumy do několika menších a následného průběžného a pravidelného zainvestovávání. Stejně tak klademe důraz na jistotu. Tu si nemusíte spojovat jen s depozitními produkty. Úspory je dobré kopírovat podle vašeho života a dlouhodobě jim dávat potřebnou strukturu.

Nominálně budete mít na účtu stále milion, ale reálně si za něj vinou inflace koupíte méně.

Pro snazší vhled do tématu jsme připravili modelovou situaci, ve které vám představíme možný přístup ke správě finančního majetku.

Níže uvedené tipy jsou konstruovány pro zainvestování do běžných finančních produktů pro retailovou klientelu. V potaz jsme nebrali žádné alternativní fondy nebo fondy kvalifikovaných investorů. Pro ty ostatně platí odlišné požadavky na velikost finančního majetku než pro investora s milionem na bankovním účtu.

Milionová a pravidelná investice

Představte si, že držíte milion korun a měsíčně dokážete odložit dalších deset tisíc korun. Během letošního, ani příštího, roku neplánujete žádný velký nákup jako je nemovitost, automobil nebo například zahájení podnikání. Doteď vás odpovídající zhodnocení peněz nezajímalo. Tomu jste volili i finanční a investiční produkty. Preferovali jste spíše jistotu zůstatku před rizikovějším zhodnocením. Volné zdroje se vám vršily především na spořícím účtu. Jenže tříprocentní inflace vám z vašeho milionu ukousne 30 tisíc korun. A to už je dost na to, abyste se začali zabývat tím, jak tuto ztrátu zahladit.

Čtěte také: Jak rozdělit milion?

Pokud jste se o plánování investic doteď příliš nezajímali, bude vaše portfolio vypadat zhruba jako na přiloženém grafu.

Graf 1: Struktura portfolia

Výchozí rozdělení milionu korun

Vysoké zastoupení v uvedeném portfoliu mají depozita a penzijní produkty. Přičemž investice do otevřených podílových fondů byly směřovány do konzervativnějších typů jako jsou dluhopisové, realitní případně smíšené fondy. S vysokou pravděpodobností budete mí penzijní připojištění před jeho novější verzí.

Z výše uvedeného doplnění struktury vašeho finančního portfolia se bude vaše roční zhodnocení pohybovat okolo dvou procent. Horko těžko překonáte tříprocentní inflaci. Celkově jste v mírné ztrátě jednoho až dvou procent. Velkou ztrátou příležitosti z hlediska výnosu jsou peníze na vkladových produktech. Rovněž ani penzijko, jde-li o původní penzijní připojištění, vám na výnosech nepřidá.

S milionem korun, který máte k dispozici, budete dlouhodobě zbytečně ztrácet. V čase se budou ztráty z ušlých příležitostí dál prohlubovat. Především když vám poroste objem depozit a nepodniknete nic s penzijním produktem.

Prostor ke zvýšení výnosu

Určitě si položíte otázku, jak můžete zvýšit výnosy? Odpovědi jsou dvě – radikálně a drasticky anebo postupně s ohledem na váš investiční profil. Je-li vaše portfolio složené z konzervativních produktů, určitě se vyhněte rizikovým investicím v míře větší než menší. Přečtěte si, jak na výpočet zhodnocení investice.

Určitě neprohloupíte, budete-li se držet poučky, že třetina peněz by měla být uložena v akciích. Pro začátek, třeba prvních tří let, si toto procento snižte na pětinu, desetinu. Zkrátka jak se budete cítit. Dynamické investování je více otázkou dlouhodobosti než načasování. Rozhodně se uvedené poučky řídit nemusíte – do dynamické části portfolia můžete v průběhu času proměnit polovinu i více vašeho finančního majetku. Jen se vyhněte jednorázovému přesunu peněz. Rozložte si divestici do alespoň několika let.

Co určitě nebude předmětem vaší optimalizace jsou peníze na vašem běžném účtu. Zůstatek ve výši 15 procent z celkového objemu portfolia ponechte, tak jak je. Jde o vaši finanční rezervu. Případně ho přesuňte na spořící účet. Pro stanovení odpovídající finanční rezervy existuje plno pohledů, stačí si vybrat takový, který se líbí vám a odpovídá momentální situaci i časovému výhledu.

Čtěte také: Proměny finanční rezervy v průběhu života

Netknutým produktem zůstanou i investice do stávajících podílových fondů. Jak jsme uvedli výše, dluhopisové, realitní a smíšené fondy jsou relativně konzervativní investicí. Jde o určitý mezistupeň mezi vkladovým produktem a investicí do akciových fondů. Smíšené fondy možná budou kopírovat částečně dluhopisové a akciové, ale než je ukončovat a peníze někam přesouvat, ponechte je v klidu. I nadále do nich můžete dál posílat peníze.

Pozornost zaměřte na penzijní produkt. Inspiraci najdete třeba v článku Penzijko nepodceňujte, ve kterém probíráme časté nedostatky způsobené ne úplně dobrým nastavením tohoto nástroje a nevyužíváním jeho potenciálu.

Vlastní kategorii představuje spořící účet a termínovaný vklad, kde je alokována téměř polovina peněz.

Rozpouštění depozit do investic

Příležitostí pro diverzifikaci milionového portfolia je rozpuštění jeho části do rizikovějších aktiv. Pro retailového investora jsou to akciové fondy. Když odmyslíme aktivity spojené s hledáním dna a dobré ceny z hlediska prostoru pro růst akcie, které se nepodaří najít drtivé většině investorů, jedno zda jde o drobné anebo institucionální, je vstup do investování možný prakticky kdykoliv.

Stačí si vybrat několik rizikovějších fondů, nastavit trvalé příkazy k platbě a dalších několik let fondy vypustit z hlavy.

Čtěte také: Jak se vyznat ve fondech?

Určitě vás bude zajímat, jak by mohla vypadat situace po pár letech, kdy jste změnili investiční strategii a zaměřili se na více profitabilnější nástroje.

O tři roky později

Druhý přiložený graf zachycuje situaci o tři roky později. Pokud byste si vzali k srdci restrukturalizaci penzijního spoření, může u něho dojít během tří let k radikálnímu zvýšení jeho hodnoty. Totéž platí o akciových podílových fondech, do kterých jste přesunuli část peněz z depozit a dále jste je podpořili i svými penězi, které vám pravidelně plynou z vašich příjmů.

Graf 2: Struktura portfolia po optimalizaci

Struktura portfolia po optimalizaci

Ve výpočtu jsme pracovali s měsíčními investicemi 10 tisíc korun, které vám za tři roky zvýší nominálně objem finančního majetku o 360 tisíc korun. Zbylých 90 tisíc korun lze připsat zhodnocení podílových listů v akciových fondech, lepším vytěžením zaměstnavatele s ohledem na vaše doplňkové penzijní spoření a jeho převedení do dravější investiční strategie.

Proměna charakteru struktury je výrazná – téměř 60 procent objemu je nyní zainvestována v dynamické strategii. Předpokládejme, že finanční prostředky odpovídající celkovému objemu portfolia nebudete potřebovat.

Tento příspěvek se zabývá mentálním rozpoložením investora, který může dílčími úpravami zlepšit výkonnosti svého finančního portfolia. Zároveň má dostatek času pro stanovení delšího investičního horizontu, než jsou tři roky. Dokážeme si představit, že váš investiční horizont bude na dvě desetiletí. Během této doby budete opakovaně rebalancovat strukturu finančního majetku. Především s ohledem na blížící se dobu odchodu do důchodu.