reklama

Svízelné přestupy finančních poradců

redakce dne 26. 06. 2012 - 01:00

Ve finančním poradenství je největším kamenem úrazu přechod poradců mezi jednotlivými finančně-poradenskými společnostmi.
 

Finanční poradci mají několik možností, jakým způsobem pracovat a jaký typ pracovního vztahu volit. Finanční poradci a další specialisté pracují ve většině případů jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Jde o živnostníky, potažmo podnikatele. Nejčastějším typem zaměstnavatelů jsou finančně-poradenské společnosti. Jedno zda-li jde o velké hráče typu Broker Consulting anebo menší firmy jako je třeba Infia. Drtivá většina společností má za cíl kvalitně odbavit klienta a pomoci mu vyřešit jeho finanční potřeby jak v reálném čase, tak i budoucnost.

Formálně vystupují poradci za společnost, pro kterou pracují, ačkoliv jde o podnikatele. A zde přichází kámen úrazu. V rámci těchto organizací jsou v podřízeném postavení. Mohou pracovat, radit klientům, rozšiřovat týmy. Jakmile ale chtějí přestoupit do jiné firmy, ztrácejí možnost převést svůj klientský kmen do nové společnosti.

Problematické přechody

Řada finančně-poradenských společností láká nováčky o tuto práci na možnost vytvořit si firmu ve firmě. Mohou nabírat nové kolegy, vytvářet strukturu a získávat bonusy z práce podřízených. Tento stav trvá tak dlouho, dokud nezačne být poradce s něčím nespokojený. Jedno zda-li jde o výši přerozdělovaných provizí, nesouhlas s politikou centrály anebo třeba jen pracovní konflikty v rámci firmy.

Přechod bývá problematický. Není příliš podstatné, jestli se poradce rozhodne přejít sám anebo se svým týmem. Pokud se tak rozhodne, musí čekat sankce ze strany společnosti, pro kterou před tím pracoval. Konkurenční a smluvní doložky mohou pořádně zamíchat kartami. Kromě zákazu převést kmen klientů do jiné finančně-poradenské společnosti jsou nejpalčivějším problémem provize. Jejich výplata se často pozastavuje tehdy, když dorazí výpověď na centrálu. Čekat delší období na provizní doplatky není nic příjemného hlavně tehdy, jde-li o větší tým.

Řešení bývá mnohdy snadné. Finanční poradci by si měli pořádně přečíst svou smlouvu, ještě před tím, než ji podepíší. Pokud z ní vyčtou, že jim jejich chlebodárce pozdrží provize, měli by si vytvořit dostatečně velkou finanční rezervu pro překlenutí období, ve kterém budou bez příjmů.

Klíčový klientský kmen

Složitější je to s převodem klientského kmene. Není to jen o tom, že si finanční poradce vezme databázi klientů. Ta je většinou v podobě jednoduché excelovské tabulky s jmény a kontakty. Změna se týká především převodu těchto klientů v rámci finančně-poradenských společností. Alfou i omegou převodu klientů jsou následné provize.

Problematiku následných provizí lze vhodně vysvětlit například na neživotním pojištění. Pojištění nemovitostí či domácností nedává nadbytek prostoru pro příliš vysoké provize. Zajímavějším jsou následné provize, které může při troše štěstí dostávat poradce tak dlouho, dokud jeho klient nevypoví smlouvu, případně bude-li poradce i nadále působit v oboru.

Přestupem do jiné společnosti tak poradce ztrácí možnost získávat následné provize. Ty se zastaví na účtech předchozího zaměstnavatele. Často jde o příjem, který nemusí být pro finančního zprostředkovatele zrovna malý. Proto se vyplatí věnovat čas čtení smlouvy o spolupráci a současně se připravit na nejhorší.