reklama

Termínované vklady v českých družstevních záložnách

redakce dne 13. 01. 2011 - 00:00

Jak vysoké jsou úrokové sazby na termínovaných vkladech českých kampeliček? Přinášíme přehled termínovaných vkladů, které si můžete sjednat v družstevních záložnách.

Družstevní záložny nemají v Česku zrovna nejlepší pověst. Jestliže banky zažívaly své krachy ve druhé polovině devadesátých let minulého století, kampeličky si svou daň vybraly v desetiletí minulém. Hlavní měrou se na bankrotu družstevních záložen zasloužily zejména nepoctivci, kteří na základě nulového bankovního dohledu a slabých zákonů dokázaly vyvést z těchto spořitelních institucí miliardové částky. Stejně jako banky, tak se i družstevní záložny přes toto nepříznivé období dokázaly dostat. Nyní nabírají druhý dech a směle konkurují bankám. Daří se jim zejména výší úrokových sazeb na spořicích účtech a termínovaných vkladech. Čtěte více: Termínované vklady vs spořicí účty

Proč si založit termínovaný vklad?

Termínovaný vklad je vhodný zejména v momentě, kdy máte volné peníze, které nechcete investovat a zároveň je nenechávat zbytečně na spořicím účtu. Zajímavé úrokové sazby nabízejí družstevní záložny. Ty úročí vklady vyšším úrokem, než banky.

Srovnat úrokové sazby jednotlivých družstevních záložen v Česku je takřka nemožné. Hlavní příčinou je, že družstevní záložny mají odlišné podmínky pro výši vkladu a jeho trvání. Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili tabulku, ve které je úroková sazba pro vklad ve výši 100 tisíc korun s výpovědní dobou jednoho roku. Pod tabulkou jsou stručně představeny další možnosti zhodnocení peněz v jednotlivých českých družstevních záložnách. Čtěte více: Roste význam družstevních záložen jako alternativa bank

Úrokové sazby pro jednoletý vklad ve výši 100 tisíc korun

Družstevní záložna Název vkladu Úroková sazba
Akcenta Termínovaný vklad 1,50 %
Artesa Termínovaný vklad Artesa Standard 3,40 %
Metropolitní spořitelní družstvo Jednorázový termínovaný vklad 3,60 %
Moravský Peněžní Ústav Vkladový účet 3,40 %
Peněžní dům Termínovaný účet 2,10 %
Unibon Termínovaný vklad Klasik 3,30 %
WPB Capital WPB Termínovaný vklad 3,05 %
Záložna Creditas Termínovaný vklad 2,80 %

Zdroj: Družstevní záložny

Banka nebo družstevní záložna?

Při založení termínovaného vkladu mnozí váhají, jestli si ho otevřít u banky anebo u kampeličky. Oba typy finančních institucí podléhají stejnému dohledu České národní banky. Navíc vklady v bankách i záložnách jsou pojištěny proti úpadku. Od začátku letošního roku se zvýšil pojistný limit na 100 tisíc eur a jeho ekvivalent v českých korunách. Rovněž se zrychlila i výplata peněz ze zkrachovalé banky nebo družstevní záložny. Čtěte více: Krach banky nebude lidi tolik bolet

Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo

Akcenta nabízí délky vkladů od šesti měsíců do pěti let. Pásmové úročení je samozřejmostí. Nejnižší možný vklad je jeden tisíc korun. Nejvyšší pásmo je ohraničeno výší dolního vkladu jeden milion korun. Roční úrokové sazby začínají na 0,20 procenta za období šesti měsíců a končí na hranici 4,50 procenta, které se vztahují na vklady nad jeden milion korun s délkou trvání nejméně pěti let. Čtěte více: Malý přehled spořicích účtů bez zbytečných ALE...

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa nabízí pouze dvě pásma pro uložení vkladu. První pásmo je určeno pro vklady v rozmezí od 100 000 do 499 999 korun, druhé pásmo pak pro vklady od 500 tisíc korun více. Délka vkladu je od jednoho měsíce až po dva roky. Roční úroková sazbu 4,20 procenta získáte při vložení alespoň půl milionu korun. Své peníze však budete muset ponechat v této družstevní záložně dva roky.

Metropolitní spořitelní družstvo

V této kampeličce můžete nechat své peníze na dvou typech termínovaných vkladů, jenž jsou rozděleny podle obnovy vkladu. Oba typy vkladů se úročí v pěti pásmech. Délka vkladu je stanovena na šest měsíců, jeden a dva roky. Jednorázový termínovaný vklad i termínovaný vklad s obnovou jsou úročeny shodnými sazbami. Roční úroková sazba na šest měsíců je stanovená na 3,3 procenta. Nejvyšší sazba, kterou můžete získat pro vklady vyšší než 2,5 milionu korun s délkou vkladu dvou let je 4,8 procenta. Nejnižší možný vklad je 100 tisíc korun. Čtěte více: Profese budoucnosti: Poradce pro vkladové produkty

Družstevní záložna nebo spořitelní družstvo?

Spořitelní družstvo, stejně jako mírně hanlivé označení kampelička, znamenají stále družstevní záložnu. Některé záložny mají v názvu i další dovětky. Například Unibon je spořitelní a úvěrové družstvo. Čtěte více: Na koho se vztahuje pojištění vkladů?

Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo

Moravský Peněžní Ústav nabízí dva druhy vkladů. První z nich je bez výpovědní lhůty a pro všechny pásma vkladů je úroková sazba stejná a to 2,1 procenta. Výpovědní lhůta začíná na jednom měsíci a končí na dvou letech. Roční úroková sazba na jednoměsíčním vkladu začíná na 2,1 procenta a končí na pěti procentech. Podmínkou pro získání pětiprocentní sazby je ponechání vkladu v rozmezí od jednoho do tří milionu korun po dobu alespoň dvou let.

Peněžní dům, spořitelní družstvo

Pět vkladových pásem a 20 možností splatnosti vkladu nabízí Peněžní dům. Ten mezi ostatními kampeličkami vybočuje i tím, že termínované vklady nazývá v sazebníku jako termínované účty. Pokud byste se rozhodli uložit své peníze na některý z termínovaných vkladů/účtů Peněžního domu, můžete využít dobu splatnosti na jeden nebo dva týdny, ale také na jeden až 12 měsíců, případně na dva, tři, čtyři nebo pět let. Nejnižší vkladové pásmo začíná v rozmezí od 100 do 99 999 korun. Za sedmidenní splatnost získáte roční úrokovou sazbu 0,30 procenta. Pokud byste své peníze nechali v této kampeličce po dobu pěti let v nejvyšším pásmu, které je určeno pro vklady vyšší než jeden milion korun, získáte roční úrok 4,3 procenta.

Unibon spořitelní a úvěrové družstvo

Unibon nabízí dva druhy termínovaných vkladů. Prvním z nich je termínovaný vklad ATTA, který si můžete zřídit v případě, že na něj vložíte libovolnou částku od 100 000 do 2,5 milionu korun. Délka vkladu je stanovená na 18 měsíců. Roční úroková sazba činí 4,8 procenta. Čtěte více: Nejlépe úročené termínované vklady v září 2010

Druhou možností, jak zhodnotit peníze v Unibonu, je založení termínovaného vkladu Klasik pro nepodnikající fyzické osoby. Tento typ termínovaného vkladu nabízí pro střadatele celkem tři pásma vkladu a je úročen na jeden, tři a šest měsíců, dále pak na jeden a dva roky. Při vkladu mezi 50 až 500 tisíci korun při uložení na jeden měsíc získáte roční úrokovou sazbu 2,20 procenta. Vklady od 1 000 001 koruny při délce trvání dvou let jsou úročeny roční sazbou ve výši čtyři procenta.

WPB Capital, spořitelní družstvo

WPB Capital nabízí několik druhů termínovaných vkladů. Všechny mají shodná pásma splatnosti (1, 3, 6, 12, 18, 24, 36 a 60 měsíců) a pásma úročení, která jsou čtyři. Nejnižší možný vklad je 20 tisíc korun, nejvyšší začíná v pásmu od 1,5 milionu korun. Nejvyšší roční úroková sazba při vkladu 1,5 milionu korun a délce trvání pěti let je 5,85 procenta, potažmo 5,95 procenta, pokud si termínovaný vklad založíte na dálku, tj. bez navštívení pobočky záložny. Čtěte více: Spořicí účty: Nejčastější chytáky bank a družstevních záložen

Záložna Creditas, spořitelní družstvo

Creditas nabízí čtyři délky vkladu bez omezení počátečního vkladu. Na rozdíl od výše uvedených družstevních záložen neúročí po měsících, ale po letech. Při vkladu na dobu jednoho roku získáte úrokovou sazbu 2,80 procenta. Nejvyšší, čtyřprocentní sazbu, získáte pokud své peníze uložíte alespoň na čtyři roky.