reklama

Termínované vklady vs spořicí účty

redakce dne 03. 01. 2011 - 00:01

Na začátku nového roku řada lidí bilancuje a dává si různá předsevzetí. Pokud jedno z nich bylo, že během roku přesunete část svých úspor ze spořicích účtů na termínovaný vklad, poradíme vám jak se v termínovaných vkladech rychle zorientovat.

Nejen odborníci na osobní a rodinné finance, ale i řada finančních poradců svým klientům radí, aby si vytvářeli finanční rezervu. Ta by měla dosahovat alespoň trojnásobku měsíčních příjmů. Tato rezerva by vás měla ochránit před většími, zejména pak nenadálými výdaji. Těmi může být porouchaný domácí spotřebič, bez kterého se vaše domácnost neobejde, ale také třeba nákup nových lyží pro potomky v rámci lyžařského kurzu. Čtěte více: Malý přehled spořicích účtů bez zbytečných ALE...

Pokud si vytváříte finanční rezervu pravidelně, tj. každý měsíc vám na spořicí účet odchází předem stanovená částka z vašeho osobního účtu, vyvstane vám otázka, kam s přebytkem peněz. Nechávat příliš vysokou finanční částku na spořicím účtu může být z hlediska aktuálních úrokových sazeb nevýhodné. Spořicí účty jsou určené pro krátkodobé spoření. Pro dlouhodobější spoření můžete využít termínovaných vkladů.

Jedno z možných řešení: Termínované vklady

Jedním z několika řešení, kterým můžete odčerpat část peněz ze spořicího účtu, je zřízení termínovaného vkladu. Termínované vklady mají se spořicími účty několik prvků shodných. Jde o vkladový, neboli depozitní produkt. Úroková sazba na termínovaném vkladu je o něco vyšší než na běžném účtu. Výnosy z termínovaných vkladů jsou stejně jako na spořicích účtech zdaňovány srážkovou 15procentní daní. Daň za vás odvede banka nebo družstevní záložna. Čtěte více: Jak inflace ovlivňuje úrokové sazby a další výnosy

Oproti spořicím účtů mají termínované vklady i řadu odlišností. Jde zejména o tzv. termínovanou dobu, po kterou nemůžete s penězi volně nakládat. Tuto dobu si můžete nastavit dle libosti. Nemůžete ji však během spořicího cyklu libovolně měnit. Banky a družstevní záložny nabízejí lhůty po které nelze s penězi manipulovat. Většinou jde o období od dvou týdnů až po pět let. Standardní doba je jednoletá. Po uplynutí této lhůty můžete vklad vypovědět.

Jednorázový nebo revolvingový termínovaný vklad?

Jestliže si zvolíte jednorázový termínovaný vklad, nebude po uplynutí předem sjednané doby prodloužen. Opakem je revolvingový termínovaný vklad, který se po uplynutí předem sjednané doby spoření automaticky obnoví.

Banky a družstevní záložny vám mohou při sjednání termínovaného vkladu garantovat úrokovou sazbu. Jestliže ve smlouvě o garanci nic nemáte, bude vám termínovaný vklad úročen vyhlašovanou úrokovou sazbou. Tu mohou banky libovolně měnit. Je proto důležité, abyste před podpisem smlouvy věděli, jestli je úroková sazba garantovaná anebo vyhlašovaná.

Výjimka předčasných výběrů: Strukturované vklady

Během trvání spořicího cyklu nelze s penězi nakládat. Na trhu však existuje několik termínovaných vkladů, u kterých lze část jistiny odčerpat ještě před uplynutím vázací doby aniž byste byli penalizováni. Takovýto vklad nabízí například Raiffeisenbank anebo UniCredit Bank. Z hlediska bank jde o inovační přístup jak přimět klienty, aby jim svěřili peníze. Řada lidí je totiž zvyklá na spořicí účty, na kterých až na výjimky neplatí žádná doba, po kterou nemůžete s penězi volně nakládat.

Jestliže potřebujete ještě před ukončením termínované doby vybrat část peněz anebo zrušit vklad, budou po vás banky požadovat penále. To je vesměs stanoveno procentní výměrou, která se pohybuje v jednotkách procent z jistiny neboli počátečního vkladu.

Pásmové a časové úročení termínovaných vkladů

Termínované vklady jsou úročeny podle toho, kolik peněz do nich vložíte. Další hledisko pro úročení je časové, neboli termínovaná lhůta. Jestliže máte garantovanou úrokovou sazbu, máte po celou dobu trvání vkladu jistotu, že vám banka úrok nesníží. Zápornou stránkou garantované sazby je to, že pokud dojde ke zvýšení úrokových sazeb, nebude se toto navýšení vztahovat na váš vklad. Při srovnání s jinými termínovanými vklady může být váš vklad úročen nevýhodně. Tato situace nenastává příliš často. Čtěte více: Úroky na spořicích účtech v letošním roce aneb Tak jde čas…

Banka nebo kampelička?

Při prohlížení jednotlivých nabídek termínovaných vkladů zjistíte, že vyšší úrokové sazby nabízí družstevní záložny neboli kampeličky. Oproti bankám nabízejí na stejnou dobu trvání termínovaného vkladu a se stejným počátečním vkladem i několikanásobně vyšší úrok. Důvodem je konkurenční boj, kdy se družstevní záložny snaží zalíbit klientům a získat jejich peníze. Čtěte více: Roste význam družstevních záložen jako alternativa bank

Pojištění vkladů

Peníze uložené na termínovaných vkladech podléhají pojištění vkladů prostřednictvím Fondu pojištění vkladů. Od 1. ledna letošního roku platí pojistné limity pro všechny ekvivalentní vklady do částky 100 tisíc eur. Pokud máte na termínovaném vkladu vyšší částku než je po přepočtu aktuálním kurzem oněch 100 000 eur (cca 2,506 milionu korun), vyplatí vám Fond pojištění vkladů jen částku do tohoto limitu. Jestliže máte více peněz, než je oněch 100 tisíc eur, je vhodnější je rozdělit mezi více termínovaných vkladů různých bank nebo družstevních záložen. Čtěte více: Krach banky nebude lidi tolik bolet