reklama

Termínované vs investiční vklady

redakce dne 04. 11. 2022 - 00:00

Vysoká inflace vyhání do výšin úrokové sazby na depozitních produktech. Na finančním trhu se objevily investiční vklady nabízející dobré zhodnocení.

Investiční platforma Portu a investiční společnost Conseq nabízí investiční nástroje, které mají takřka jistý výnos. Skrývají však jedno úskalí, kterým se zásadně liší od běžných bankovních termínovaných vkladů.

Jak fungují investiční vklady?

Investiční rezerva (Portu) a Repofond (Conseq) nabízí zhodnocení volných finančních prostředků prostřednictvím vkladů uložených u České národní banky. Obě investiční společnost využívají téhož nástroje jako banky nebo družstevní záložny. Vklady zhodnocují repo sazbou. Uložením peněz se tak obě investiční společnosti neliší od bank, přesto jeden podstatný rozdíl mezi standardními termínovanými vklady je mírně skrytý v pozadí.

Pojištění vkladů

Odlišnost od nabídky termínovaných a investičních vkladů je právě v pojištění vkladů. To je pro fyzické i právnické osoby stejné (do sto tisíc eur a jeho ekvivalentu do českých korun). Pojištění vkladů se vztahuje na depozitní produkty bank a družstevních záložen.

Máte-li u banky uložené peníze na běžném účtu, spořících účtech nebo termínovaných vkladech, vztahuje se na součet vkladů onen stotisícový limit pojištění. Ten platí vždy na jednu banku a jedno rodné číslo (nebo IČ v případě subjektů s právní subjektivitou).

Odlišnost od bank

Repofond Consequ a Investiční rezerva Portu jsou investičními produkty, které nabízí investiční společnosti. Tím se rozdíl od bank značně liší, neboť se na investiční společnosti a jejich produkty pojištění vkladů nevztahuje. Repofond a Investiční rezerva je vhodná tehdy, když finanční suma, kterou budete chtít do těchto nástrojů odložit, nebude pro vás znamenat existenční riziko. Případně nebudete mít jinou možnost, kam volné peníze uložit. Je vhodné uvažovat o těchto nástrojích jako o investicích.

Bude-li na trhu dostatek dobře úročených bankovních termínovaných vkladů, na které se vztahuje pojištění vkladů, je volba pro odpovědného investora snadná. Jakmile však banky úrokové sazby sníží, bude otázka, jak se zachovají investiční společnosti. Poté by se dalo uvažovat o zřízení investičního vkladu.