reklama

Recenze knihy: Spořit nebo investovat?

redakce dne 21. 11. 2011 - 00:00

Potřebujete rychle získat základní přehled o tuzemské nabídce finančních produktů a jejich fungování? Pokud ano, je pro vás kniha „Spořit nebo investovat?“ ideální. Avšak ani ostatní čtenáři, kteří jsou ve světě financí pokročilejší, nepřijdou zkrátka.

Útlá kniha na 168 stranách představuje aktuální nabídku finančních produktů a vztahů mezi nimi. Publikace „Spořit nebo investovat?“ je rozdělena do pěti kapitol a to spoření, investování, pojištění, úvěry a případové studie. Titul lze číst od samého začátku, anebo si nalistovat patřičnou pasáž a té se věnovat. Doporučujeme si přečíst základní pojmy, neboť ne každému nemusí být hned jasné, proč autor v knize uvádí jednou spořicí produkt či spořicí nástroj, když píše o spořicích účtech.

Spořit nebo investovat?

Jedinou nevýhodou knihy „Spořit nebo investovat?“ je, že nedává čtenáři jasný návod, jestli má spíše spořit či investovat. Toto rozhodnutí nechává na každém. Pozorný čtenář však dojde k názoru, že spoření a investování se nevylučují a on může dělat obojí.

Naopak největší výhodou titulu jsou případové studie. Autor knihy se v nich doslova „vyřádil“. Na základě smyšlených příběhů o Felixu Mužném a Barboře Švejdové si tak čtenář může představit, jak by naložil se svými penězi. A protože příliš lidí zřejmě neuvažuje, co by udělali, kdyby znenadání přišli k větším penězům, dělá to autor za ně. Na modelových příkladech tak ukazuje, jak co nejlépe naložit s nabytým jměním.

Drobnou výtku však autor zasluhuje. Kapitolu o investování přinejmenším odbyl. Alespoň v porovnání s kapitolou spoření či s případovými studiemi, ve kterých získá čtenář mimořádně kvalitní nadhled. U investování se autor omezil jen na základní výčet investičních možností (fondy, akcie) a čtenáře letem světem seznamuje i s dalšími investičními nástroji a produkty jako jsou investiční certifikáty, fondy životního cyklu, deriváty, swapovými operacemi nebo obchodování s měnami.

Na druhou stranu swapy nebo deriváty nepatří mezi standardní finanční produkty. Zejména pak v okamžiku, kdy větší část české populace trpí finanční negramotností. Abychom však nebyli nespravedliví, autor umně seznámí čtenáře s tím, jak podílové fondy fungují, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jak do nich investovat. U akcií se omezí jen na takové informace, kde akcie koupit a proč je vhodné investovat do dividendových akcií. Ty má ostatně autor rád i v osobním životě.

Knihu s názvem „Spořit nebo investovat?“ vydalo nakladatelství Grada Publishing v září 2011. Autorem publikace je Josef Janda, šéfredaktor a provozovatel finančního serveru investia.cz. Kniha má 168 stran a lze ji pořídit v knihkupectvích za 199 korun. Informace obsažené v knize zachycují stav k polovině tohoto roku. Knihu si můžete koupit na webových stránkách internetového nakladatelství Grada Publishing > https://www.grada.cz/sporit-nebo-investovat-6527/

Obálka knihy Spořit nebo investovat?

Celkový dojem z knihy je nadprůměrně dobrý. Cíl knihy, seznámit širokou laickou veřejnost se základními finančními produkty a vztahy mezi nimi, tak byl naplněn.