reklama

Recenze knihy: Zajištění na stáří

redakce dne 23. 10. 2012 - 01:00

Důchody jsou pro řadu lidí velká neznámá. Zvláště za situace, kdy panuje všeobecně nízká míra finanční gramotnosti.
 

Právě pro lidi, kteří se zajímají o svou budoucnost a umí si přiznat, že se v bezbřehém světě osobních financí ztrácejí, je vhodná kniha Zajištění na stáří, kterou vydalo nakladatelství Grada Publishing začátkem října letošního roku.

Čtenář přečtením knihy získá dostatečné množství informací a získá vysvětlení základních termínů. Lépe se zorientuje v celé nabídce produktů, které může použít pro své další rozhodování, jakým způsobem se připravit na stáří, až jednoho dne přijde.

Zajištění na stáří

Autorem knihy Zajištění na stáří je Josef Janda, šéfredaktor a vydavatel finančního serveru investia.cz. Cena publikace stojí 229 korun a má 200 stran. Je rozdělena do sedmi kapitol (Základní pojmy, Důchody, Důchodová reforma, Spoření, Investování, Pojištění a Případové studie). Titul volně navazuje na předchozí knihu „Spořit nebo investovat?“

Knihu Zajištění na stáří si můžete koupit v knihkupectví anebo v internetovém obchodě http://www.grada.cz/zajisteni-na-stari_7360/kniha/katalog/

Náhled obálky

Obálka knihy Zajištění na stáří

Silné stránky knihy

Mezi silné stránky vydané publikace patří srozumitelný jazyk. Autor tak i naprostému laikovi vysvětlí základní pojmy, se kterými se ve finančním světě lze setkat. Namátkou jde například o úroky nebo inflaci. Vydatný informační základ je věnován významu úspor a finanční rezervy. Ta je nahlížena skrze několik životních situací.

S kapitolami Důchody, Důchodová reforma a Spoření si autor mimořádně vyhrál. Ze stránek těchto částí knihy může čtenář snadno nabýt dojmu, že k důchodům a spoření má co říci. Podobný pocit můžete mít i z případových studií, které se svým stylem blíží krásné literatuře. Avšak ani v případových studiích nechybí čísla a kalkulace.

Drobnosti, které šli zlepšit

Abychom titul Zajištění na stáří jen nevychvalovali, máme na knihu i několik uštěpačných poznámek. Některé pasáže textu by mohli být lépe propracované. Týká se to zejména kapitoly Investování. Ta mohla být klidně dvakrát tak delší. Oproti kapitole Spoření mají investice pro mladší čtenáře klíčový význam. Více znaků by neškodilo ani tématu Důchodové pojištění v rámci kapitoly Pojištění.

Mezi dílčí nedostatky jsou i průběžně výpočty, kterými autor ilustruje popisovaný text. Jde hlavně o případové studie, kde by souhrnná čísla a zejména popis toho, jak k nim došel, neuškodil.

Doslova tanec na tenkém ledě předvádí autor v případové studii Zachariáš, kde nabízí odvážné tvrzení pětiprocentního růstu platu. Avšak při přihlédnutí k jeho zálibě velkých číslech se nelze divit. Ostatně tuto zálibu uvádí i v delším úvodu.

Závěr knihy a recenze

Kniha Zajištění na stáří vyznívá pozitivně. Není příliš časté, aby autoři odborné literatury někomu vyjadřovali poděkování, jako je tomu v recenzované knize. Za hromadou znaků a čísel nesedí chladnokrevně uvažující bytost, která má v hlavě kalkulačku, ale přirozeně lidská osoba.