reklama

Třetina Čechů tají peníze před partnerem

redakce dne 13. 09. 2013 - 01:00

Důvěra Čechům zřejmě nic moc neříká. A to ani před partnerem, před kterým třetina dospělé populace tají část svých úspor.
 

Data použitá v článku pocházejí z průzkumu agentury TNS Aisa. Ta se prostřednictvím on-line dotazování zeptala 522 osob ve věku 18 až 60, které žijí v manželském nebo trvalém svazku. Výzkum si objednala ING Bank ČR a proběhl v dubnu letošního roku.

Třetina Čechů žijící v manželském nebo partnerském svazku má tajnou finanční rezervu. Každá desátá osoba, jenž si buduje tajné finance, má rezervu vyšší než jsou tři měsíční příjmy. Naopak pětina osob (22 procent) má úspory do trojnásobku měsíčních příjmů. Nejčastěji peníze potajmu shromažďují mladí lidé ve věku do 30 let a poté osoby starší 50 let. Čtěte také: Spoření v kostce aneb Spoříme od koruny k milionu

Oddělené účty napomáhají tajnostem

Z průzkumu dále vyplynulo, že dvě pětiny domácností (41 procent) spravují rodinné finance z oddělených osobních účtů. Tím vzniká podhoubí k přesouvání peněz na tajné účty. Další dvě pětiny (39 procent) dotázaných má s partnerem společný účet. Kombinaci vlastního osobního účtu a společného účtu s partnerem uvedla necelá pětina dotázaných. Čtěte také: Rodinné finance aneb Když děláte stojku

Transparentní hospodaření partnerů je jedním z předpokladů fungujícího vztahu. Jestliže jeden z druhů či manželů před tím druhým tají část peněz, vyvstává otázka, co tají dále. Selským rozumem se dá předpokládat, že k tajnostem je nějaký důvod.

Nevěra jako důvod pro tajnou rezervu

Co vede dospělé k tomu, že tají před svými protějšky část svých úspor, výzkum nezodpověděl. Můžeme se jen domnívat, jestli jedním z důvodů není nevěra, anebo špatná zkušenost jednoho z partnerů. Onou špatnou zkušeností může být třeba to, druhý partner dokázal utratit větší sumu peněz, aniž by měl na jejím vybudování nějakou zásluhu.

Důvody, proč si lidé hromadí peníze bokem, jsou ryze individuální. Co člověk, to jiné pohnutky. S největší pravděpodobností bude jedním z důvodů pocit odpovědnosti a nezávislosti na protějšku. Především pak touha užít si peníze po svém, bez nutnosti se o ně dělit s drahou či drahým protějškem. Čtěte také: Zdravé finance jsou základem partnerského vztahu

Avšak ani tajné rezervy nemusejí být na první pohled špatné. Jestliže je finanční kondice manželů a jejich rodiny v pořádku a disponibilní výše společných úspor v optimální výši, není důvod, proč by si neměli partneři odklánět část příjmů. Z dlouhodobého hlediska je to podobné jako s nevěrou. Jednoho dne vše vyplave na povrch a druhý z partnerů nemusí být zrovna dvakrát šťasten, že si jeho průvodce společným životem hromadil skryté finanční prostředky. Čtěte také: Partnerské soužití: Důvěřuj a průběžně prověřuj