reklama

Tři pětiny lidí o důchodové reformě nic neví

redakce dne 07. 10. 2011 - 12:31

O důchodové reformě, kterou připravil kabinet předsedy vlády Petra Nečase, podle průzkumu agentury Stem/Mark, nemá dostatečné informace 62 procent tuzemské populace. Průzkum proběhl na vzorku 740 respondentů ve věku 15 až 59 let v na přelomu září a října letošního roku.

Jedno procento respondentů důchodové reformě plně důvěřuje. Domnívá se, že jejich životní úroveň v důchodu vzroste. Naopak tři čtvrtiny dotázaných (76 procent) si myslí, že by mohli přijít o naspořené peníze.

Z výzkumu vyplývá, že vyšší povědomí mají obecně lidé s dosaženými vyšším vzděláním a tomu odpovídajícími příjmy. Naopak lidé s nízkými příjmy a nízkým vzdělání se důchodové reformy nejvíce obávají. Většina populace však důchodovou reformu nijak neřeší a zaměňuje jí třeba s odchodem do důchodu ve vyšším věku anebo tím, že si na důchod budou moci spořit více peněz.