reklama

Tři pilíře důchodové reformy

redakce dne 20. 09. 2011 - 09:02

Důchodová reforma se skládá ze tří pilířů. Připravili jsme stručné vysvětlení, z čeho se každý pilíř skládá.

První pilíř vychází ze současného průběžného státního systému, kam musí každý pracující povinně odvádět příspěvek na důchodové pojištění. Výše příspěvku je zákonem přesně určená.

Čtěte také: Vše o důchodové reformě

Ve druhém pilíři jde o dobrovolné vyvázání finančních prostředků z prvního pilíře. Poplatník důchodového pojištění tak může odvést tři procenta ze svého vyměřovacího základu do privátních penzijních fondů, které budou za tímto účelem zřízeny. Aby tak mohl učinit, musí ze své vlastní kapsy doplnit další dvě procenta, která se rovněž vypočítávají z vyměřovacího základu.

Posledním, třetím, pilířem je již fungující systém dobrovolného penzijního připojištění a životního pojištění. Tyto dva finanční produkty stát daňově zvýhodňuje.