reklama

Umění jako alternativní investice

redakce dne 02. 01. 2012 - 00:00

Investice do obrazů, uměleckých děl nebo třeba poštovních známek jsou svébytnou kategorií. Alternativní investice kladou na investora i nemalé nároky na jeho odbornost. Pro laiky je tak umění do určité míry spekulací.

Investice do umění jsou jen pro toho, kdo se v nich vyzná. Tak se dá jednoduše vymezit hlavní úskalí této investiční kategorie. Je podobná třeba investicím do nemovitostí. U nich také předem nevíte, jestli hodnota nakoupených pozemků či budov poroste tím správným směrem a tempem. Jde do určité míry o loterii. I odborník se může v případě umění nepříjemně splést. Navíc ani předem jasné investiční typy nemusejí končit úspěchem. Změní se třeba situace na trhu nebo zájem odborné veřejnosti. Slibně se vyvíjející alternativní investice tak rychle vezme za své.

Umění jako doplněk portfolia

Uložit finanční prostředky do umění by mělo být pro investora doplňkem. Ne hlavním předmětem jeho investic.Váháte-li nad nejvhodnějším rozdělením peněz do akcií, dluhopisů a třeba termínovaných vkladů, u uměleckých předmětů se vás to týkat nebude. Do umění investujte řádově jednotky procent svého majetku. Navíc není povinné, vlastnit nějakou starší věc, obraz či jiné umělecké dílo. I bez obrazů malíře Františka Kupky to budete stále vy, kdo má peníze.

Umění je do značné míry nepřehledné i tím, že nikdy dopředu nevíte, co bude mít v budoucnosti hodnotu. Jestli to jsou aktuální obrazy neznámých malířů či fotografická tvorba čerstvých absolventů konzervatoří.

Jedno je však jisté. Jestliže nyní koupíte obraz již zmíněného malíře Kupky, máte vyšší šanci, že v něm uchováte hodnotu peněz. Oproti investicím do cenných papírů získáte reálný výnos až jeho prodejem anebo zápůjčkou. Rozdíl oproti ceně, za kterou jste umělecké dílo koupili a hodnotou, za kterou ho prodáváte, se nedá dopředu odhadnout, natož pak stanovit.

Existuje však výjimka z tohoto pravidla. Tím jsou umělecké předměty, které zdědíte či získáte jiným bezplatným způsobem. V tomto případě realizujete výnos i v momentě, kdy se prodejní cena snížila.

Tipy na alternativní investice

Přinášíme přehled toho, co se dá považovat za alternativní investice.

Obrazy, tapisérie
Starožitnosti (nábytek, hračky, předměty denní potřeby)
Poštovní známky
Mince, bankovky
Keramika