reklama

Unibon v likvidaci, Direct skončila sama

redakce dne 04. 07. 2012 - 01:00

Co dělat, když krachne družstevní záložna nebo pojišťovna? Přinášíme návod, jak postupovat a dostat se tak ke svým penězům.
 

Předně se musíme omluvit čtenářům za drakonický perex. Unibon – spořitelní a úvěrové družstvo nezbankrotovalo. Česká národní banka (ČNB), která dohlíží na tuzemský finanční a bankovní trhu, mu odebrala licenci. Tím kampelička Unibon musela fakticky ukončit svou činnost. Nyní je v likvidaci a to od 2. července 2012. Důvodem odebrání licence bylo zejména nesplnění podmínek co se týče velikost úvěru pro jednoho klienta v návaznosti na bankovní bilanci.

Naopak Direct Pojišťovna svou činnost ukončila sama k 25. červnu 2012. Důvodem byla naakumulovaná zhruba miliardová ztráta, kterou od svého působení před pěti lety (21. května 2007) stihl management této pojišťovny nastřádat. Byznys plán zkrátka nevyšel, akcionáři poslali pojišťovnu ke dnu. Účelem tohoto řízeného pádu je co nejvíce snížit ztrátu.

Výplata vkladů začíná

Jestliže se vám stane, že banka nebo záložna, u které máte peníze, je v likvidaci, počítejte. Pojištění vkladů je do ekvivalentu 100 tisíc eur, což znamená, že vklady do sumy 2 551 500 korun (podle aktuálního směnného kurzu ČNB z 2. července letošního roku) získáte zpět.

Při nárokování výplaty náhrady pojištěných vkladů nemusí vkladatel vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na výplatním místě prokáže platným průkazem totožnosti, řekla Renata Kadlecová, výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů.

Mohou však nastat doprovodné komplikace jako je situace, kdy si vkladatel nemůže vyzvednou peníze osobně. V tomto případě stačí, aby pověřil jinou osobu plnou mocí.

Lhůta pro výplatu vkladu je 20 dnů od data vyhlášení platební neschopnosti, přičemž 13. července 2012 je stanoven jako den pro zahájení vyplácení náhrad.

Když pojišťovna neplní

Druhým příkladem ukončení činnosti je Direct Pojišťovna, která k 25. červnu letošního roku přestala uzavírat nové pojistky v České republice. Prakticky to znamená, že pojišťovna končí. Veškeré služby a servis jsou zatím funkční a pro stávající klienty platný v plném rozsahu.

Důvodem pro ukončení činnosti Direct Pojišťovny byla nemožnost vytvořit zisk. Ztráta pojišťovny od jejího založení v ČR je miliardy korun.

Klienti Direct Pojišťovny mají sjednáno zhruba 74 tisíc aktivních pojistných smluv. Tržní podíl pojišťovny na tuzemském trhu je 0,3 procenta. Za první letošní čtvrtletí vybrala Direct pojišťovna na pojistném 82 milionu korun.

Pojišťovna ukončí svou činnost v horizontu několika následujících let. Do té doby postupně vyprší pojistné smlouvy, jenž jsou aktuálně sjednané. Jakmile smlouva dosáhne výročí, nedojde k její prodloužení na další rok. Změní se na dobu určitou. Tímto způsobem postupně dojde k vypovězení všech smluv. Klientský kmen nebude převzat jinou pojišťovnou. Vy, coby klient, můžete po ukončení pojistné smlouvy sjednat novou pojistku u jiné pojišťovny. Pojistné plnění z případné pojistné události bude pojišťovna plnit.


Poznámka pod čarou. Direct Pojišťovna zaslala do redakce finančního serveru investia.cz písemné vyjádření ohledně výše napsaného článku. Abychom byli korektní vůči čtenářům i pojišťovně, uvádíme doslovný přepis reakce (bez kontaktů na zaměstnance Direct Pojišťovny).

Vážený pane šéfredaktore,

obracím se na Vás v souvislosti s níže uvedeným článkem na téma ukončení činnosti společností Unibon a DIRECT Pojišťovny a to v zastoupení DIRECT Pojišťovny. Chtěla bych Vás touto cestou prosím požádat o přehodnocení Vašeho nadpisu, kterým začíná část o DIRECT Pojišťovně Když pojišťovna neplní.

http://www.investia.cz/unibon-v-likvidaci-direct-skoncila-sama

Tento nadpis totiž neodpovídá skutečnosti. DIRECT Pojišťovna nekončí a na českém pojistném trhu zůstane po dobu několika příštích let a to právě z důvodu splnění všech závazků k našim stávajícím klientům a obchodním partnerům. Právě splnění veškerých závazků je pro nás v současné době největší prioritou. Vámi použitý nadpis by mohl vyvolat zbytečnou paniku ze strany klientů i obchodních partnerů. Jak jsem již zmínila v České republice nekončíme a změna, kterou jsme 25. 6. 2012 komunikovali se týká výhradně zastavení prodeje nových pojistných smluv. Veškerý servis pro stávající zákazníky zůstává beze změny a budeme i nadále dbát na vysoký standart služeb, aby byli naši zákazníci spokojeni po celou dobu trvání jejich pojištění u DIRECT Pojišťovny.

Zároveň Vámi zmiňovaná ztráta není způsobena managementem společnosti, ale tím, že DIRECT Pojišťovna vstupovala jako nová společnost a tudíž zahajovala svou činnost v červených číslech. S ohledem na situaci na českém pojistném trhu se nepodařilo dosáhnout v plánovaném období takového objemu a ziskovosti a tudíž došlo k rozhodnutí jediného vlastníka o postupném odchodu z českého pojistného trhu.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo pokud se mnou budete chtít o článku a tématu stejně jako o ukončení prodeje nových pojistným smluv DIRECT Pojišťovny mluvit, neváhejte mne prosím kontaktovat.

S pozdravem a přáním krásné dne