reklama

Univerzální návod na odchod do důchodu do roku 2020

redakce dne 26. 09. 2014 - 00:00

U odchodu do důchodu je nejdůležitější jeho správné načasování. V opačném případě budete finančně celoživotně tratit.
 

Odchod do důchodu se dělí na dvě kategorie – řádný a předčasný. V obou případech je nutné zvážit, kdy do penze odejdete. Samostatnou kapitolou je ještě předdůchod, který by se dal zařadit do předčasného odchodu do penze, avšak za odlišných podmínek.

Přiznání důchodu

Pro získání nároku na starobní důchod je nutné splnit zákonnou dobu pojištění a dožít se předem stanoveného věku. Lidé, kteří půjdou na penzi v roce 2015 musejí splnit dobu pojištění 31 let. Minimální věk je pak pro muže 62 let a 10 měsíců let a pro ženy v závislosti na počtu vychovaných dětí. Situaci do roku 2020 vám přiblíží tabulka Odchod do důchodu 2014 až 2020. Čtěte také: Starobní důchody v roce 2014 a 2044

Odchod do důchodu 2014 až 2020

Rok narození Muži Bezdětná žena Žena 1 dítě Žena 2 děti Žena 3 děti Žena 4 děti Žena 5 dětí a více
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r 61r+8m 60r+4m 59r 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+4m 62r 60r+8m 59r+4m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+8m 62r+4m 61r 59r+8m 59r+8m 58r+4m

Zdroj: ČSSZ, Zpracování: investia.cz

Informace v přiložené tabulce berte pouze orientačně. Přesnější datum odchodu do penze naleznete v naší důchodové kalkulačce. Čtěte také: V kolika letech můžete jít do důchodu

Předčasný starobní důchod

Naopak u předčasného starobního důchodu můžete odejít až tři roky před datem, ve kterém byste splnili řádný nárok na starobní důchod. S předčasným odchodem se vám snižuje výměra starobního důchodu. Ta může činit až 15 procent. Nutno poznamenat, že jde o celoživotní zkrácení penze. Ani budoucí valorizace, které se vašich příjmů budou týkat, tento propad nedohoní. Čtěte také: Předčasný důchod: Kdy a za kolik odejít do předčasné penze

Propočítejme si vše jen v hrubých číslech. Kdybyste získali nárok na aktuální průměrný důchod ve výši 10 tisíc korun, avšak odešli do předčasné penze, ztratíte každý měsíc 1500 korun, ročně pak 18 tisíc. Při předpokládané průměrné době dožití 18 let bude ztráta činit 324 tisíc korun.

Zvyšující se valorizace důchodů

Důchody jsou průběžně navyšovány. Valorizace probíhá dvojím způsobem a to jak pevného vyměřovacího základu, tak i jeho procentní části. U fixního základu se navyšuje penze absolutně v korunách, u procentního vyměřovacího základu pak v procentech. Čtěte také: Valorizace důchodů v roce 2015

Valorizace vychází z nárůstu mezd a spotřebních cen. Tyto parametry mohou jednotlivé vlády dle libosti upravovat a to oběma směry. Zmrazení valorizace je pro stát výhodné, neboť ušetří část vyplácených peněz.

Renta z penzijního připojištění

Podle statistiky Asociace penzijních společností ČR získává průměrný starobní důchodce 92 procent svých příjmů od státu formou důchodu. Pouze osm procent příjmů proudí z jiných zdrojů. Do budoucna se očekává vyšší význam vlastního zajištění na podzim života. Masovým finančním produktem je dřívější penzijní připojištění (dožívající v transformovaných fondech) a doplňkové penzijní spoření. Zvýší se tak význam vyplácení renty z dříve nashromážděných finančních prostředků. Čtěte také: Jak reinvestovat rentu z penzijního připojištění