reklama

Úprava druhého pilíře podle finančního serveru investia.cz

redakce dne 03. 06. 2013 - 01:00

Druhý pilíř drhne. U většinové společnosti nemá přílišnou důvěru a podporu. Přehled úprav 2. pilíře, které by zvýšily jeho atraktivitu.
 

Jedno je jisté již nyní. Důchodová reforma je nutná. Bez ní by se celý penzijní systém během několika desetiletí zadrhl. Své o tom vědí penzijní společnosti, které jsou na desetině původních očekávání. Na začátku roku odhadovali půl milionu účastníků do konce prvního pololetí, souhrnná čísla od začátku roku hovoří o 47 tisících (k 31. 5. 2013 bylo účastníků 47 392). Jde o dost chabý výsledek. Sepsali jsme několik bodů, o kterých si myslíme, že by pro důchodový systém měly přínos.

Štědřejší vyvázání peněz

Aktuálně platí, že pro potřeby důchodového spoření ve druhém pilíři se vyvazují tři procenta ze sociálního pojištění. Další dvě procenta pak plynou do 2. pilíře z hrubé mzdy. Máte-li hrubý příjem 40 tisíc korun, vyvážete z průběžného důchodového systému (první pilíř) 1200 korun a z hrubé mzdy dodáte dalších 800 korun. Celkově tak odložíte měsíčně dva tisíce korun.

Druhému pilíři by jistě prospěla motivační nabídka pro štědřejší opt-out. Situace na poli penzijního spoření by s největší pravděpodobností vypadala jinak, kdyby účastníci penzijního spoření mohli odklonit z prvního pilíře například sedm procent. Účast by byla zřejmě o dost vyšší. Aby se však nerozkolísal první pilíř, byla by vhodná „bezpečnostní pojistka“. Účastník by musel do druhého pilíře poslat o dost více peněz než je tomu nyní. Například v poměru 7:5, tj. na sedm korun odkloněných z průběžného důchodového systému by musel dodat dalších pět korun. Větší variabilitu by měl i takový opt-out, ve kterém by bylo rozmezí „od do“. Nyní je pouze jedno pásmo. Každý účastník by si tak mohl vybrat, kolik peněz chce vyvádět ze státního a kolik může dodat ze své výplaty. Tento poměr by mohl flexibilně měnit na základě aktuální životní situace.

Výstup nikoliv, pozastavení ano

Odpůrci druhého pilíře penzijního systému často argumentují nemožností z něho vystoupit. Logickým argumentem však je, že pokud ze systému vystoupíte a získáte nazpět vložené finanční prostředky, použijete je na účely, které s důchodem nemají pranic společného.

Dočasné pozastavení účasti ve druhém pilíři by mělo smysl pro každého, kdo by potřeboval každou korunu. Opět by se zvýšila motivace lidí do účastnických fondů v rámci druhého pilíře vstoupit.

Vstoupí všichni, vystoupí kdo bude chtít

Tuto novotu nemáme z vlastní hlavy, ale je převzatá. Možností, jak zapojit do důchodové reformy co nejvíce lidí je, že stát do 2. pilíře zařadí všechny ekonomicky aktivní obyvatele. Budou-li proti tomu, mohou kdykoliv vystoupit. Podle odborníků by reforma měla větší úspěch, neboť možnost výstupu je přívětivější, než vstup.

Věková stopka: Starší 35 let mají smůlu

Problémem je i věková podmínka. Do konce letošního června mohou do 2. pilíře důchodového systému mohou vstoupit lidé starší 35 let. Po uplynutí tohoto data to již nebude možné. Tuto podmínku pokládáme za zbytečně drakonickou. Nyní do druhého pilíře může vstoupit každý bez rozdílu věku, jen musí doložit, že má příjmy, jedno zda-li mu plynou z výkonu zaměstnání nebo podnikatelské činnosti. V čem se liší padesátník, který si zvolí konzervativní investiční strategii od toho 40letého nebo dokonce mladšího?

Věková podmínka by byla vhodná jen pro ty případné účastníky, kteří mají do důchodu lidově řečeno za pár, například jim zbývá pět nebo deset let. Věkový zámek podporují i doporučené investiční horizonty, které praví, že pro agresivní investici je vhodná doba dlouhá nejméně pěti let.