reklama

Redakční test: Úrokové sazby u spořicích produktů vyšší než pět procent

Josef Janda dne 21. 01. 2011 - 00:00

Získat pětiprocentní úrok u spořicího produktu je v dnešní době těžká věc. Abyste získali magických pět procent výnosu, musíte vložit alespoň sedmimístnou sumu a to na několik let.

Zatímco získat dvou nebo tříprocentní úrok není u tuzemských bank nebo družstevních záložen příliš velký problém. Uložit peníze za čtyřprocentní nebo dokonce pětiprocentní úrok už problém trochu je. Platí pravidlo, že čím vyšší úroková sazba, tím je potřeba více peněz, které se budou úročit delší dobu. V ojedinělých případech i pět let. Čtěte více: Roste význam družstevních záložen jako alternativa bank

Čtyři procenta za pět, ale také pět set tisíc

Suma potřebná pro získání čtyřprocentního úroku musí být v jednotkách tisíc korun. to platí například v případě Záložny Creditas. Úrokovou sazbu čtyři procenta získá každý, kdo vloží na termínovaný vklad alespoň pět tisíc korun na dobu čtyř let. Stejnou úrokovou sazbu, tedy čtyři procenta, získáte například u J&T Banky. Ta vám prostřednictvím Clear Deal termínovaný vklad umožní získat úrok čtyři procenta při dvouletém trvání vkladu. Podmínkou je však vložení jistiny ve výši alespoň 500 tisíc korun. Čtěte více: Spořicí účty: Nejčastější chytáky bank a družstevních záložen

Často jde o neřešitelný rébus. Lidé, kteří chtějí slušnou úrokovou sazbu a mají peníze, váhají, na jak dlouho je bance nebo kampeličce poskytnou. Čím je delší lhůta trvání vkladu, tím se zvyšuje riziko, že během této doby dojde na trhu ke změnám. K takovým změnám, že nad nimi spláčete nad výdělkem, neboť jiná peněžní instituce bude nabízet stejný nebo vyšší vklad. Navíc podmínka trvání vkladu může být o dost kratší. Čtěte více: Termínované vklady vs spořicí účty

Magická hranice pěti procent překonána

Pětiprocentní úrokovou sazbu získáte v Česku u několika družstevních záložen. Jedno mají společné. Peníze musíte uložit na dobu nejméně dvou let a počáteční výše finančních prostředků musí být vyšší než jeden milion korun.

Přehled družstevních záložen nabízející pětiprocentní úrokovou sazbu

Družstevní záložna Název vkladu Délka trvání vkladu Výše vkladu Roční úroková sazba
Moravský Peněžní Ústav Spořicí účet/Vkladní knížka s termínovanou výpovědní lhůtou 2 roky 1 až 3 miliony korun 5,00 %
Peněžní dům Spořicí účty s výpověd lhůtou/Termínované účty nejméně 3 roky nad 1 milion korun 5,30 %
Unibon Termínovaný vklad Klasik Plus pro fyzické osoby 5 let nad 1 milion korun 5,00 %
WPB Capital WPB Spořicí účet 5 let 1 200 000 až 1 799 999 korun 5,10 %

Zdroj: Družstevní záložny

Na první pohled z výše uvedené tabulky vyplývá, že jasným vítězem o nejméně pětiprocentní sazbu je Peněžní dům. Avšak po prostudování podmínek vedoucí k získání úrokové sazby 5,3 procenta své prvenství ztrácí. Skutečným vítězem se stává Moravský Peněžní Ústav. Ten zúročí vklad mezi jedním až třemi miliony korun v délce trvání dvou let zhodnotí o pět procent ročně. Moravský Peněžní Ústav nemá žádné vedlejší podmínky, které by pro zájemce o atraktivní úrokovou sazbu mohli představovat nějaké problémy. Čtěte více: Malý přehled spořicích účtů bez zbytečných ALE...

Jasný šampión: Moravský Peněžní Ústav

Pro získání roční úrokové sazby ve výši pěti procent stačí v podání Moravského Peněžního Ústavu málo. Stačí přijít na jednu ze dvou poboček, které jsou v Praze a ve Zlíně, a vložit na spořicí účet nebo vkladní knížku s termínovanou výpovědní lhůtou alespoň na 24 měsíců částku v rozmezí od jednoho do tří milionů korun. Podmínkou je, že se musíte stát členem družstva, což je do určité míry administrativní úkon, který poradce na pobočce zvládne během několika minut. Po vás bude chtít jen vstupní vklad ve výši jednoho tisíce korun, jehož většina (900 korun) je splatná do jednoho roku od vstupu do družstva.

Členství v družstevní záložně

Družstevní záložny mají jedno drobné omezení v podobě členství. Zatímco v bance stačí podepsat smlouvu o vedení patřičného bankovního produktu, v kampeličkách přibývá ještě nutnost podepsat členskou smlouvu. Členské poplatky se platí jednorázově a jsou v rozmezí od jedné koruny až po tisíc korun. Čtěte více: Na koho se vztahuje pojištění vkladů?

Úrokové sazby a členské vklady, to je Peněžní dům a jeho nabídka

Klíčem k získání vysoké úrokové sazby je v případě Peněžního domu, spořitelního družstva, zvýšení základního členského vkladu o nejméně 50 tisíc korun. Leč nepředbíhejme. Nejvyšší možný úrok pro vklady vyšší jednoho milionu korun při délce trvání pěti let je 4,3 procenta. Pro dosažení úrokové sazby 5,3 procenta musíte ke svému členskému vkladu 100 korun vložit dalších 50 001 koruny. Tím získáte bonus v podobě úrokového zvýhodnění ve výši jednoho procenta. V součtu standardní úrokové sazby uvedené v sazebníku plus bonusu, bude vklad úročen roční úrokovou sazbou 5,3 procenta.

Avšak ani 5,3 procenta není konečný úrok. Jestliže byste svůj členský vklad zvýšili o milion korun, bude úrokové zvýhodnění činit 1,5 procenta. Ve finále tak bude váš vklad, jež je vyšší než jeden milion korun úročen 5,8 procenty. Úrokový bonus platí pro všechny vklady, které trvají déle než sedm měsíců. Z podmínek Peněžního domu vyplývá, že všichni klienti, kteří se stali členy Peněžního domu po 11. března 2010, nemají na úrokové bonusy nárok.

Vysoký úrok, dlouhý vklad: Unibon

Ani Unibon, spořitelní a úvěrové družstvo, není pozadu a nabízí pětiprocentní roční úrokovou sazbu. Podmínkou je vložit alespoň jeden milion korun a ponechat ho u družstva pět let. Ještě předtím, než Unibonu poskytnete milion korun, musíte uhradit poplatek ve výši 500 korun. Ten se skládá z jednorázově placeného zápisného 100 korun a úhradou 400korunového členského vkladu.

Pojištění vkladů: Ekvivalent 100 tisíc euro

Pojištění vkladů platí jak pro vklady v bankách, tak i pro družstevní záložny nebo stavební spořitelny. Limity se od 1. ledna 2011 zvýšily až do částky rovnající se ekvivalentu 100 tisíc euro, což je podle kurzu České národní banky ze dne 20. ledna letošního roku 2,441 milionu korun. Čtěte více: Krach banky nebude lidi tolik bolet

WPB Capital: Měsíční připisování úroků

WPB Capital nabízí svým klientům měsíční připisování úroků ke vkladům, které se dále úročí. Zatímco běžně vyhlašovaná roční úroková sazba pro částku od 1,2 do 1,79 milionu je v délce trvání vkladu pěti let úročena 4,55 procenty, s měsíčním připisováním úroků z vkladu se výnos zvyšuje na úroveň 5,10 procenta ročně. Vložíte-li do WPB Capital sumu mezi 2,4 až pěti milionu korun na pět let, dostanete roční výnos 5,48 procenta. Úroková sazba podle sazebníku WPB Capitel je pro pětileté vklady od 2,4 do pěti milionů úročeny roční úrokovou sazbou 4,85 procenty. Pro zajímavost poslední perlička z WPB Capital. Členský vklad je u této kampeličky stanoven na jednu korunu.