reklama

Úroky, úroková sazba

redakce dne 20. 01. 2012 - 17:11

Úroková sazba přímou měrou ovlivňuje vklady a úvěry. Platí, že čím vyšší úroková sazba na vkladech, tím máte více peněz, naopak u úvěrů vás vysoká úroková míra nepříjemně zatíží. Naopak nižší úroky z úvěrů jsou pro dlužníky příjemnější, zato pro střadatele na vkladech již moc ne.

Úrok je peněžitá odměna, kterou získá věřitel za půjčení peněz od dlužníka. Dlužník může s penězi nakládat podle svého uvážení anebo na takový účel, na kterém se s věřitelem dohodl. Dohoda bývá nejčastěji v písemné podobě. Věřitel naopak přichází o možnost s penězi volně disponovat. Zato však získá úrok. Ten se počítá z jistiny. To je částka, kterou věřitel půjčuje dlužníkovi.

Úrok se počítá v čase. Nejčastěji se uvádí v ročním vyjádření p. a., což je z latinského per annum (za rok). Úroky se mohou vypočítávat i na denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo pololetní bázi.

Doplnující pojmy: procento a procentní bod, inflace