Úroky, úroková sazba

Úroková sazba přímou měrou ovlivňuje vklady a úvěry. Platí, že čím vyšší úroková sazba na vkladech, tím máte více peněz, naopak u úvěrů vás vysoká úroková míra nepříjemně zatíží. Naopak nižší úroky z úvěrů jsou pro dlužníky příjemnější, zato pro střadatele na vkladech již moc ne.

Úrok je peněžitá odměna, kterou získá věřitel za půjčení peněz od dlužníka. Dlužník může s penězi nakládat podle svého uvážení anebo na takový účel, na kterém se s věřitelem dohodl. Dohoda bývá nejčastěji v písemné podobě. Věřitel naopak přichází o možnost s penězi volně disponovat. Zato však získá úrok. Ten se počítá z jistiny. To je částka, kterou věřitel půjčuje dlužníkovi.

Úrok se počítá v čase. Nejčastěji se uvádí v ročním vyjádření p. a., což je z latinského per annum (za rok). Úroky se mohou vypočítávat i na denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo pololetní bázi.

Doplnující pojmy: procento a procentní bod, inflace

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného