reklama

Tři úskalí při sjednávání životního pojištění

redakce dne 12. 06. 2012 - 01:00

Sjednat životní pojištění nebývá zrovna nejlehčím úkolem. Zvláště pro člověka, který se penězům moc nevěnuje a pojištění nevěří.
 

První otázka, kterou byste si měli položit ještě před sjednáním životní pojistky je, proč se potřebujete pojistit, respektive zajistit. Jste-li člověk bez závazků, můžete kromě životního pojištění použít třeba úrazové pojištění. Ostatně takové pojištění, kterým se pojistíte proti dlouhodobé nemoci, invaliditě a trvalých následků úrazů.

Potřebujete-li však zajistit rodinu v případě vaší smrti, dává životní pojištění smysl. Respektive je to jeho hlavním úkolem. Zajistit vaše nejbližší v době nečekané nepříznivé životní situace.

Před sjednáním „životka“ si zjistěte, jak vypovědět životní pojištění.

A s tím se nese několik úskalí, která byste měli znát mít na vědomí ještě před tím, než podepíšete pojistnou smlouvu.

Rozhoduje typ pojistky

Životní pojištění se dělí do tří podskupin – rizikové, kapitálové a investiční. U rizikového životního pojištění se zajišťujete jenom proti případným rizikům, u kapitálového a investičního životního pojištění dochází i k investování části pojistného, které hradíte. Jestliže vám na tvorbě investic nezáleží, stačí vám rizikové životní pojištění.

Mám nárok na příspěvek od zaměstnavatele

Při rozhodování o tom, jaký typ životního pojištění zvolit, přichází na řadu ještě alternativa v podobě případných příspěvků od zaměstnavatele. Ten vám může každoročně poslat na vaši pojistku až osm tisíc korun. Tyto peníze navíc skýtají dvě drobná omezení. Za prvé, že vy musíte vložit stejnou sumu, jakou od zaměstnavatele získáte a za druhé je pro příspěvek od zaměstnavatele nutné sjednat si kapitálovou nebo investiční pojistku. Zkrátka takovou, která pracuje s investováním do otevřených podílových fondů a dochází tak k akumulaci finančních prostředků.

Daňové zvýhodnění

Poslední možností, jak získat peníze navíc, je využít možnosti daňového zvýhodnění. Maximální možná částka je 12 tisíc korun, o které si můžete snížit daňový základ. Ve finále tak získáte úsporu z placení daní z příjmů ve výši 1800 korun. Daňové zvýhodnění se však opět týká jen kapitálového nebo investičního životního pojištění (zkratky KŽP a IŽP).

Provize, provize a ještě jednou provize

S životním pojištěním se váže ještě jedna souvislost a to výše provizí, kterou získá poradce za zprostředkování tohoto produktu. Provize je pro některé poradce dostatečně motivující k tomu, aby se namísto užitku a přidané hodnoty pro klienta zaměřili především na svůj vlastní profit. Proto je vhodné zjistit, proč vám poradce nabízí právě tento druh pojištění.

Jestliže potřebujete zajistit jen proti pojistným rizikům a nepotřebujete si snižovat daňový základ, mělo by vám postačovat rizikové životní pojištění. Pokud vás bude poradce lámat na uzavření smlouvy k investičnímu životnímu pojištění je vhodné pečlivě zvážit všechny alternativy.

Provize za investiční životní pojištění patří mezi nejvyšší ze všech druhů životního pojištění. V případě ukončení trvání smlouvy u IŽP během prvních dvou let, nezískáte nazpět žádné peníze, jenž jste do pojištění vložili. Z toho pramení i další fakt a to ten, že životní pojištění byste si měli sjednávat na delší období a během jeho trvání ho upravovat podle vašich životních událostí.