reklama

Úspory lidí: Dominují vklady v bankách

redakce dne 10. 09. 2012 - 01:00

Lidé mají v tuzemských finančních institucích zhruba 2,93 bilionu korun. Nejméně peněz drží Češi v podílových fondech.
 

V bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách mají Češi uloženo 2,16 bilionu korun. Na veškeré tyto finanční prostředky se vztahuje pojištění vkladů. Jen pro srovnání. Ve Fondu pojištění vkladů bylo k 1. lednu 2011 zhruba 18 miliard korun. Při tomto srovnání trochu bledne ona jistota, že v případě nepříznivého vývoje a případného krachu některé z větších, bude FPV nahrazovat vklady klientů bank až do ekvivalentu 100 tisíc eur.

Finanční prostředky podle jednotlivých typů institucí

Finanční instituce Objem peněz v mld. Kč
Banky a družstevní záložny 1,74
Stavební spořitelny 0,42
Pojišťovny 0,31*
Penzijní fondy 0,24
Otevřené podílové fondy 0,22
Celkem 2,93

Zdroj: AČSS, APF ČR, ČAP, ČNB. *) Data pojišťoven jsou platná k 31. 12. 2010. Ostatní údaje pak k 30. 6. 2012

Z tabulky je jasně patrné, které finanční instituce vedou při obhospodařování peněz. Jsou jimi nepochybně banky.

Bankovní vklady pod drobnohledem

Podle metodiky České národní banky jsou vklady v bankách a družstevních záložnách rozděleny podle délky výpovědní lhůty. Necelý bilion korun, 0,99 bilionu korun, je uložen na běžných bankovních účtech. Rozpočítáme-li tuto sumu podle počtu obyvatel (10 512 208 lidí k 30. 6. 2012 dle údajů Českého statistického úřadu) vyjde nám částka 94 176 korun. Z pohledu držení finanční rezervy tato suma představuje 4,5 násobek průměrně čisté mzdy. Uvážíme-li, že jsme vydělili objem peněz počtem všech obyvatel, jde ještě o relativně vysokou hodnotu. Například v kategorii dětí a mládeže do 18 let věku se nachází zhruba dva miliony osob. U drtivé většiny jedinců z této skupiny se dá předpokládat, že žádnými penězi nedisponují.

Finanční rezerva a investice

Mezi častá témata finančního serveru investia.cz patří význam finanční rezervy. Ta by měla činit alespoň trojnásobek měsíčních výdajů v případě, že jste jakýkoliv závazků v podobě potomstva a úvěrů. Jenže trojnásobek měsíčních výdajů se špatně vyjadřuje, byť i na toto existuje statistika Českého statistického úřadu. Proto si vypomůžeme jednoduchým opisem a vyjdeme z průměrné měsíční mzdy, kterou navíc ponížíme o 25 procent. Výslednou sumu 42 813 tisíc korun, by měl mít v podobě úspor každý ekonomicky aktivní jedinec. Zbylých 51 363 Kč lze zhodnotit například v podobě investic.

Pokud by došlo k tak masivní podpoře investic, přijaly by investiční společnosti, které provozují otevřené podílové fondy, sumu 539,9 miliardy korun. Rázem by to z nich udělalo druhý největší zdroj, ve kterém mají lidé uložené finanční prostředky. Otázkou je, co by se stalo nejen s tuzemskou ekonomikou, kdyby se přes fondy zainvestovala suma přes půl bilionu. Na tuto otázku zatím neznáme odpověď.