reklama

Hypoteční úvěry

redakce dne 23. 08. 2010 - 16:10

Hypoteční úvěry se používají při nákupu nemovitostí. Dlužník zajistí úvěr svou nemovitostí. Hypotéku však nezíská každý, kdo o ni požádá. Banky si pečlivě vybírají.

Podobné téma: Úvěry ze stavebního spoření

U hypotéky je důležitá tzv. bonifikace klienta, která sestává z hodnocení jeho úvěrového rizika. Do bonifikace se počítá třeba výše platu, stabilita oboru, ve kterém žadatel o hypotéku pracuje, jeho dosažené vzdělání, ale třeba také to, kolik je mu let a jestli bude v nemovitosti bydlet anebo ji bude užívat jen k rekreačním účelům.

Jak získat hypoteční úvěr

Hypotéční úvěr lze získat jen výměnou za zástavu nemovitosti, na kterou se hypotéku použije. Žadatel o nemovitost musí doložit výpis z katastru nemovitostí, že danou nemovitost vlastní a současně zastavit realitu bance pro případ, že nedokáže splácet hypotéku. Často se k k hypotéce zřizuje i pojištění proti neschopnosti splácet. Na škodu nebývá ani sjednání životního pojištění anebo jeho optimalizace.

Co všechno lze hypotékou financovat

Hypotékou může žadatel financovat nákup bytu, domu nebo třeba chaty. Dále pak výstavbu nemovitosti nebo její rekonstrukci. Zvláštním typem je tzv. americká hypotéka.

Výše hypotéky

Výše hypotečního úvěru se odvíjí podle odhadní hodnoty nemovitosti. Ten si každá banka stanovuje sama prostřednictvím smluvního realitního odhadce. Řada bank nepůjčuje na 100 procent hodnoty nemovitosti, ale jen na její část. Pravidlem bývají hypoteční úvěry na 70, 80 nebo 85 procent hodnoty nemovitosti. Získat úvěr na celou hodnotu nemovitosti je často spojováno s tím, že banka klasifikuje hodnotu reality jako rostoucí anebo je žadatel o hypotéku vysoce bonitní (tj. má hodně peněz).

Americká hypotéka

Americká hypotéka je vhodná pro každého, kdo vlastní nemovitost a potřebuje větší objem finančních prostředků, které by například prostřednictvím spotřebitelských úvěrů nemohl získat. V praxi to funguje tak, že majitel nemovitosti zastaví u banky nemovitost a získá úvěr. Ten postupně splácí. Peníze z takto získaného úvěru může použít na cokoliv. Oproti klasické hypotéce má americká hypotéka vyšší úrokovou sazbu a současně banky nepůjčí na úplnou odhadní cenu, ale třeba jen na její polovinu.

Co dělat při problémech při splácení hypotéky

Pokud se v průběhu trvání hypotéky naskytnou u dlužníka problémy s jejím splácením, měl by dlužník okamžitě zkontaktovat svou banku a dohodnout se s ní na dalším postupu. Výsledkem jednání často bývá dočasný odklad splátek nebo jejich dočasné snížení. Rozhodně by se měl každý vyvarovat obcházení problémů tím, že přestane hypotéku splácet a s bankou nebude komunikovat.

Pokud jsou problémy se splácením nemovitosti dlouhodobé, může banka navrhnout její prodej a umoření zbývajícího dluhu výnosem z prodeje reality.

Úskalí hypotéky

O hypotéku může požádat každý, ne každý ji však dostane. Banka hodně přihlíží na to, jaké má žadatel příjmy, případně hledí na jeho další majetek. Touha po vlastním bydlení se může rozplynout člověku, který je trvale nezaměstnaný, je ve starobním nebo invalidním důchodu anebo má příliš nízké příjmy.