reklama

Konsolidace úvěrů

redakce dne 23. 08. 2010 - 15:47

Sloučení více úvěrů do jednoho se nazývá úvěrová konsolidace. V Česku ji nabízí několik bank a úvěrových společností. Mezi hlavní výhody patří zejména snížení měsíčních splátek a upravení splátkového kalendáře.

Nejednou si dlužník položí záludnou otázku: Jak řešit dluhy? nejde však o snadnou záležitost, ale cestu plnou útrap a odříkání.

Rizikem však je, že konsolidovat své závazky nemůže každý. Důležitým předpokladem pak je, že dlužník není na pokraji bankrotu a banka mu umožní jeho závazky zkonsolidovat. Často se pro konsolidaci úvěrů využívá i americká hypotéka, avšak u ní je problematické zejména zástava nemovitostí.

Jak na konsolidaci úvěrů

Dlužník sečte veškeré své závazky, které mu plynou z úvěrů a půjček a na souhrnnou sumu si půjčí úvěr. Některé banky přímo nabízejí úvěrový produkt jako konsolidovaný. Z něho dlužník zaplatí všem věřitelům dluhy. Nyní má dlužník jen jediný dluh, kterým je konsolidovaný.

Konsolidace úvěrů je cesta, jak na dluhy a jejich splacení.

Výhody konsolidace závazků

Při konsolidaci dlužník může získat nižší měsíční splátku, než kterou platil před konsolidaci svých dluhů. S novým věřitelem si může dohodnout i splátkový kalendář. Nespornou výhodou bývá i založení pojištění proti neschopnosti splácet z důvodu úmrtí, nemoci, úrazu nebo ztráty zaměstnání.

Jak řešit své dluhy

Kromě konsolidace úvěrů může dlužník svou situaci řešit i tím, že si vezme například americkou hypotéku a z ní zaplatí veškeré své dluhy. Jiným způsobem je požádání o půjčku u svých přátel a příbuzných. Další možností je prodej části anebo všeho majetku a z něho vypořádat své závazky.

Poslední možností je požádat soud o vyhlášení osobního bankrotu. V praxi jde o nejtvrdší postih pro dlužníka a nepřímo ho odsuzuje k pětiletému žití na hranici životního minima.