reklama

Leasing

redakce dne 23. 08. 2010 - 15:49

Leasing není standardním úvěrem, ale jde o formu pronájmu určité věci. Ta může být movitá, ale i nemovitá. Nájemce má po ukončení leasingu právo na odkup věci financované leasingem, kterou vlastní leasingová společnost.

Leasing a daně

Podnikatelé, kteří si sjednají leasing si mohou leasingové splátky zaúčtovat do svého účetnictví jako daňové uznatelné náklady. Tím si sníží základ pro výpočet daně z příjmů. Pokud si leasing vezme například zaměstnanec, svůj daňový základ si snížit nemůže.

Leasing vs splátkový prodej

Leasing znamená pronájem movité nebo nemovité věci, která je majetkem leasingové společnosti. Při splátkovém prodeji se věc, která je předmětem splácení, převádí do vlastnictví kupujícího. Splátkový prodej je standardní úvěrový nástroj, jako je například spotřebitelský nebo hypoteční úvěr.

Akontace a převod věci do vlastnictví

Před každým leasingem musí být uhrazena tzv. akontace, což je pevně stanovená částka, kterou si účtuje leasingová společnost. Běžně tak může akontace činit desetinu až třetinu leasované věci.

Výhody leasingu

Po ukončení doby leasingu může být věc převedena do vlastnictví toho, kdo ji splácel, anebo ponechána dál ve vlastnictví leasingové společnosti.

Zejména podnikatelé využívají leasingu k tomu, že několik let splácí automobil, který používají ve svém podnikání a na konci leasingu si vezmou nový na další automobil. Tak mají k dispozici stále nový vůz, o který se nemusejí starat. Většinu servisních služeb přebírá leasingová společnost (např. výměna pneumatik, platby havarijního pojištění a povinného ručení).