reklama

Úvod do investování: Programy a fondy životního cyklu

redakce dne 03. 11. 2011 - 00:00

Představujeme vám praktický úvod do investování v rámci programů a fondů životního cyklu. Vysvětlíme základní principy proč byste fondy životního cyklu neměli při sestavování vašeho investičního portfolia přehlédnout.

Programy/fondy životního cyklu vycházejí z myšlenky, že ne všichni chtějí sledovat investice v podílových fondech a měnit investiční strategii podle toho, jak se vyvíjí v čase. Každý investor má navíc jinou investiční strategii, jenž vychází z jeho investičních předpokladů zjištěných na základě patřičného investičního dotazníku. Ta se navíc může během jeho života měnit. V mládí má tradičně člověk vyšší ochotu podstupovat rizika, než těsně před odchodem do důchodu. Se stárnutím by se měla měnit i investiční strategie. Čtěte také: Aktuální nabídka fondů životního cyklu

Programy a fondy životného cyklu jsou vhodnou alternativou pro ty, kterým se nelíbí nízké výnosy v penzijních fondech a současně nechtějí trávit čas nad porovnáváním podílových fondů.

Optimální investiční strategie

Fondy životního cyklu nabízejí několik investičních strategií. Ty mohou být od konzervativních, vyvážených až po růstové. Pro zvolení vhodné strategie se vychází z averze k riziku a očekávanému zhodnocení. Podobně jako u investic do podílových fondů.

Optimální investiční strategie, samozřejmě po přihlédnutí k výsledkům investičního dotazníku, by měla být taková, že mladý člověk by měl začínat s růstovou strategií, která se mu v průběhu života změní přes vyváženou na konzervativní. Čtěte také: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů

Princip programů životního cyklu je takový, že jednotlivé typy aktiv se v čase přesouvají do jiných. Vše probíhá v čase a tak, aby na tom klient co nejvíce získal. Jestliže máte při založení fondu investiční složku složenou jen z akciových podílových fondů či akcií, postupem doby se tato složka začne snižovat a za uvolněné finanční prostředky se nakoupí dluhopisy nebo jiná aktiva, která mají nižší míru rizika. Čtěte také: Mantra investora: riziko, výnos, investiční horizont, likvidita

Přehled fondů životního cyklu

Atlantik Target Click Funds
Conseq Horizont Invest
ČP Invest Partner Invest
ISČS Fondy životního cyklu
Pioneer Rentier Invest
SFM Konto života PLUS

Problematika programů životního cyklu tak byla v tomto příspěvku nastíněna, byť se nejedná o její vyčerpávající zpracování. V dalších dílech se podíváme detailněji na investiční strategie a zaměříme se na rozbor jednotlivých fondů. Čtěte také: Finanční gramotnost: Jak rozumí Češi svým penězům? Málo, ale učí se