reklama

Valorizace důchodů v letech 2011 až 2015

redakce dne 18. 12. 2014 - 00:00

Zvyšování penzí je ostře sledované téma. Zachytili jsme všechny valorizace důchodů v posledních pěti letech až do roku 2015.
 

Důchodci se po 1. lednu 2015 dočkají plošného navýšení svých penzí. Vláda po několikaletém zmrazení důchodů zrychlila valorizaci. Přesto nejde o bůhvíjak vysoké zvýšení důchodů. Současné rozmrazení penzí aktuální vláda o rok uspíšila, neboť podle plánů expremiéra Petra Nečase, mělo dojít k výraznějšímu navyšování důchodů až od roku 2016. Čtěte také: Valorizace důchodů v roce 2015. Penze porostou rychleji než v předchozím roce

Důchody se zvyšují podle vyhlášky č. 208/2014 Sb., kterou v září 2014 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zvýšení důchodů se týká všech typů těchto sociálních dávek, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Kromě nejčastěji vyplácených starobních důchodů budou podle uvedeného mechanismu navyšovány i invalidní a pozůstalostní důchody.

Navýšení pevné a procentní výměry

Důchody se skládají ze dvou částí a to pevné a procentní výměry. Pevná výměra je na rok 2015 stanovena na 2400 korun, procentní výměra poroste o 1,6 procenta. Budeme-li brát v úvahu hypotetického penzistu pobírajícího průměrný důchod, který k 30. červnu letošního roku činil 10 948 korun, zvýší se mu penze po Novém roce 2015 o 198 korun. Čtěte také: Starobní důchody v roce 2014 a 2044

Jak spočítat valorizaci důchodů

Pro snadnější pochopení a seznámení s principem výpočtu valorizace důchodu uvedeme jednoduchý příklad. Důchodkyně Věra pobírá starobní důchod v současné době ve výši 12 569 korun. Aby zjistila, o kolik jí penze naroste, musí tuto sumu rozdělit na dvě části – na pevnou výměru, která nyní činí 2 340 Kč a na procentní, která je 10 229 Kč. Pevná výměra se zvýší o 60 korun na 2400 Kč, procentní výměra o 1,6 procenta, což znamená 10 229 Kč x 1,016 = 163,6 koruny, přičemž důchody se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Věra bude mít od ledna 2015 důchod vyšší o 224 korun. Celkem v lednu získá na bankovní účet, kam si nechává penzi zasílat, sumu 10 453 Kč. Čtěte také: Valorizace penze ve vlastní režii

Zvýšení důchodů po roce 2011 (vždy k lednu daného roku)

  Základní výměra Procentní výměra Průměrné zvýšení důchodu
2011 2230 Kč (+60 Kč) 3,90 % 371 Kč
2012 2270 Kč (+40 Kč) 1,60 % 174 Kč
2013 2330 Kč (+60 Kč) 0,90 % 137 Kč
2014 2340 Kč (+10 Kč) 0,40 % 45 Kč
2015 2400 Kč (+60 Kč) 1,60 % 200 Kč

Zdroj: ČSSZ; Zpracování: investia.cz

Z tabulky je patrné, že nejvýraznější navyšování penzí proběhlo v roce 2011. Tehdy byla základní výměra zvýšena o 60 korun (stejně jako v roce 2013 a 2015) a zároveň byla procentní výměra za posledních pět let nejlépe valorizována. Nárůst o necelá čtyři procenta se zřejmě nebude v dohledné době opakovat. Ani levicová vláda, která nyní politicky spravuje zemi, nechce příliš zvyšovat důchody. Čtěte také: Valorizace důchodů: Zvýšení penzí v roce 2014

O zvýšení důchodů není potřeba nijak ČSSZ žádat. Vyplácí je penzistům a všem, kteří mají na tuto dávku nárok, automaticky. ČSSZ pouze rozesílá poštovní zásilky, ve kterých každého příjemce informuje, že došlo ke zvýšení jeho důchodu.