Valorizace důchodů v letech 2011 až 2015

Zvyšování penzí je ostře sledované téma. Zachytili jsme všechny valorizace důchodů v posledních pěti letech až do roku 2015.
 

Důchodci se po 1. lednu 2015 dočkají plošného navýšení svých penzí. Vláda po několikaletém zmrazení důchodů zrychlila valorizaci. Přesto nejde o bůhvíjak vysoké zvýšení důchodů. Současné rozmrazení penzí aktuální vláda o rok uspíšila, neboť podle plánů expremiéra Petra Nečase, mělo dojít k výraznějšímu navyšování důchodů až od roku 2016. Čtěte také: Valorizace důchodů v roce 2015. Penze porostou rychleji než v předchozím roce

Důchody se zvyšují podle vyhlášky č. 208/2014 Sb., kterou v září 2014 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zvýšení důchodů se týká všech typů těchto sociálních dávek, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Kromě nejčastěji vyplácených starobních důchodů budou podle uvedeného mechanismu navyšovány i invalidní a pozůstalostní důchody.

Navýšení pevné a procentní výměry

Důchody se skládají ze dvou částí a to pevné a procentní výměry. Pevná výměra je na rok 2015 stanovena na 2400 korun, procentní výměra poroste o 1,6 procenta. Budeme-li brát v úvahu hypotetického penzistu pobírajícího průměrný důchod, který k 30. červnu letošního roku činil 10 948 korun, zvýší se mu penze po Novém roce 2015 o 198 korun. Čtěte také: Starobní důchody v roce 2014 a 2044

Jak spočítat valorizaci důchodů

Pro snadnější pochopení a seznámení s principem výpočtu valorizace důchodu uvedeme jednoduchý příklad. Důchodkyně Věra pobírá starobní důchod v současné době ve výši 12 569 korun. Aby zjistila, o kolik jí penze naroste, musí tuto sumu rozdělit na dvě části – na pevnou výměru, která nyní činí 2 340 Kč a na procentní, která je 10 229 Kč. Pevná výměra se zvýší o 60 korun na 2400 Kč, procentní výměra o 1,6 procenta, což znamená 10 229 Kč x 1,016 = 163,6 koruny, přičemž důchody se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Věra bude mít od ledna 2015 důchod vyšší o 224 korun. Celkem v lednu získá na bankovní účet, kam si nechává penzi zasílat, sumu 10 453 Kč. Čtěte také: Valorizace penze ve vlastní režii

Zvýšení důchodů po roce 2011 (vždy k lednu daného roku)

Základní výměra Procentní výměra Průměrné zvýšení důchodu
2011 2230 Kč (+60 Kč) 3,90 % 371 Kč
2012 2270 Kč (+40 Kč) 1,60 % 174 Kč
2013 2330 Kč (+60 Kč) 0,90 % 137 Kč
2014 2340 Kč (+10 Kč) 0,40 % 45 Kč
2015 2400 Kč (+60 Kč) 1,60 % 200 Kč

Zdroj: ČSSZ; Zpracování: investia.cz

Z tabulky je patrné, že nejvýraznější navyšování penzí proběhlo v roce 2011. Tehdy byla základní výměra zvýšena o 60 korun (stejně jako v roce 2013 a 2015) a zároveň byla procentní výměra za posledních pět let nejlépe valorizována. Nárůst o necelá čtyři procenta se zřejmě nebude v dohledné době opakovat. Ani levicová vláda, která nyní politicky spravuje zemi, nechce příliš zvyšovat důchody. Čtěte také: Valorizace důchodů: Zvýšení penzí v roce 2014

O zvýšení důchodů není potřeba nijak ČSSZ žádat. Vyplácí je penzistům a všem, kteří mají na tuto dávku nárok, automaticky. ČSSZ pouze rozesílá poštovní zásilky, ve kterých každého příjemce informuje, že došlo ke zvýšení jeho důchodu.

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného