Valorizace důchodů v roce 2012

O kolik peněz se důchodcům zvýší důchody v roce 2012? Základní výměra se zvýší symbolicky, stejně jako procentní. Za posledních několik let jde o jednu z nejnižších valorizací důchodů. Jaký vývoj čeká penze v dalších letech?

K valorizacím důchodů dochází nejčastěji každoročně vždy v lednu. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) tak plošně všem starobním důchodcům zvýší jak základní výměru důchodu, tak i jeho procentní výměru. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) tak na valorizace nemá žádný vliv. Vše je dáno dílem politicky a dílem MPSV. ČSSZ vykonává pouze pokyny ministerstva práce a sociálních věcí a seniorům zasílá penze. Čtěte také: Penzijní připojištění: Pětistovka měsíčně vás v penzi nespasí

Valorizace důchodů platná pro rok 2012

Pro rok 2012 bude platit valorizace důchodů následovně. Základní výměra důchodu se zvyšuje o 40 korun z 2230 korun na 2270 Kč. Procentní výměra důchodu se zvýší o 1,6 procenta.

Fixní část důchodu, která do konce roku 2011 činí 2230 korun, je pro každého starobního důchodce stejná a získá ji každý, kdo formálně splní podmínky pro přiznání důchodu. Procentní výměra je rovněž pro všechny seniory shodná, avšak tuto složku starobního či jiného důchodu může každý senior během svého života ovlivnit tím, jaké měl příjmy. Čtěte také: Důchody a důchodci ve statistikách ČSSZ

Samotná valorizace důchodů, ať už jde o základní či procentní výměru, se zvyšuje automaticky. Senioři o ni nemusejí nijak žádat. Lidé, kteří aktuálně odcházejí do starobního důchodu se důchod valorizuje k datu odchodu do důchodu.

Vývoj základní výměry důchodu

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008* 2009 2011 2012
Výměra 1310 1310 1400 1470 1570 1700 2170 2170 2230 2270

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí; Zpracování: investia.cz

Základní výměra důchodu je stanovena na devět procent z průměrné mzdy. Aby se výše základní výměry nesnižovala, nesmí být průměrná mzda nižší, než průměrná mzda stanovená v předcházejícím roce.

Jak se budou valorizovat důchody od roku 2012

Valorizace důchodů je závislá na několika faktorech. Do konce roku 2011 se stanovila pouze minimální výše zvýšení důchodů. Tato podmínka byla závislá na politických rozhodnutích, která však z dlouhodobého hlediska udržitelnosti a mezigenerační spravedlnosti byla značně riziková. Nové podmínky pro zvyšování důchodů základní výměry pevně vycházejí s růstem průměrné mzdy. Zvyšování procentní výměry důchodů je navázáno na růst cen a růst reálné mzdy. Čtěte také: Odcházíte do důchodu? Než umřete, dostanete přes dva miliony korun

Období pro zjišťování růstu cen pro zvýšení důchodů v pravidelném termínu nově končí v srpnu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku zvýšení důchodů, řekl finančnímu serveru investia.cz Petr Sulek z tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V praxi tak platí, že zvýšení důchodů v roce 2013 se bude odvíjet od srpnových cen v roce 2012.

Čtěte také: Zvýšení důchodů v roce 2012

Pravidelná valorizace důchodů by měla probíhat vždy v lednu. Mimořádná valorizace důchodů je stanovena podle následujícího klíče a to v závislosti na růstu cen. Aby se stát rozhodl pro mimořádnou valorizaci, musely by ceny od posledního kalendářního měsíce, který byl brán v úvahu pro předchozí zvýšení důchodů, narůst nejméně o pět procent. Čtěte také: Malá a velká důchodová reforma

Zvyšování procentní výměry důchodů od roku 2006

Rok přiznání důchodu Zvýšení procentní výměry důchodů
2006 2007 2008 2009 2011 2012
1986 až 1988 6,00 % 6,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
1989 6,00 % 6,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
1990 6,00 % 6,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
1991 6,00 % 6,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
1992 6,00 % 6,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
1993 6,00 % 6,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
1994 6,00 % 6,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
1995 6,00 % 6,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
1996 4,00 % 5,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
1997 4,00 % 5,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
1998 4,00 % 5,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
1999 4,00 % 5,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
2000 4,00 % 5,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
2001 4,00 % 5,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
2002 4,00 % 5,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
2003 4,00 % 5,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
2004 4,00 % 5,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
2005 4,00 % 5,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
2006 0,00 % 5,60 % 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
2007 3,00 % 4,40 % 3,90 % 1,60 %
2008 4,40 % 3,90 % 1,60 %
2009 3,90 % 1,60 %
2010 3,90 % 1,60 %
2011 0,00 % 1,60 %

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí; Zpracování: investia.cz

V přiložené tabulce nazvané „Zvyšování procentní výměry důchodů od roku 2006“ přinášíme přehled valorizace důchodů. V levém sloupci jsou roky, kdy vznikl nárok na přiznání starobního důchodu. Zbývající sloupce zachycují, o kolik procent se zvýšila procentní výměra. Zvýšení důchodů je o částku odlišenou podle výše důchodu a podle roku jeho přiznání. Čtěte také: Jak na žádost o důchod aneb Co vám ČSSZ nepoví

Přečtěte si další články o důchodech

Odchod do důchodu
Jak na starobní důchody v roce 2011
Jak na předčasný odchod do důchodu
Ročník 1956: Magická hranice pro odchod do důchodu
Investiční a spořicí strategie pro důchodce
Odchod do starobního důchodu po roce 2010 a později

Přihlaste se k odběru novinek