reklama

Valorizace důchodů v roce 2015. Penze porostou rychleji než v předchozím roce

redakce dne 23. 09. 2014 - 00:00

Český důchodce získá v roce 2015 v průměru o 205 korun více než v roce předchozím. Stát vyjde valorizace na 5,6 miliardy korun.
 

Po několika hubených letech, kdy se starobní důchody valorizovaly pomaleji, než kolik činil růst reálných příjmů a spotřebitelských cen, nastává pravý opak. Vládní činitelé navyšují důchody o něco rychlejším tempem než tomu bylo v minulosti. Zvýšení důchodů od roku 2015 bude o 1,8 procenta. V reálných sumách by měl získat každý penzista průměrně 205 korun. Stát vyjde plánovaná valorizace důchodů v roce 2015 navíc o 5,6 miliardy korun oproti letošnímu roku.

Zvyšování důchodu se děje prostřednictvím absolutní částky v rámci pevného vyměřovacího základu a poté i procentní navýšení v procentním vyměřovacím základu. Pevný vyměřovací základ vzroste od 1. ledna 2015 o 60 korun z 2340 Kč na 2400 korun. Procentní vyměřovací základ vzroste o 1,8 procenta. Penzista pobírající průměrný důchod k letošnímu 30. červnu ve výši 10 948 Kč získá o 205 korun více než tomu bylo v roce 2014.

Valorizace důchodů probíhá automaticky a není nutné o ni žádat. Senioři odcházející do penze v roce 2015 budou mít penzi již navýšenou.

Jak se důchody valorizují?

Starobní penze, ale také invalidní nebo pozůstalostní důchody se navyšují podle předem daného vzorce. Ten vychází ze stoprocentního růstu spotřebitelských cen a jedné třetiny růstu reálných mezd. Zvyšování důchodů je plně v kompetenci vlády, přičemž ta aktuální vrátila mechanimus valorizace penzí do stavu před 1. lednem 2013.

Je valorizace spravedlivá?

Uvedené zvýšení důchodů je nutné pro seniory, kteří pobírají penzi delší dobu. Skupina důchodců je z demografického hlediska značně nehomogenní, neboť do ní spadají lidé od zhruba 60 do 100 let. Detailnější segmentace se nepoužívá. Jasně definované nejsou ani skupiny mladodůchodců a starodůchodců. První z obou neoficiálních skupin má vyšší důchod, neboť její členové odcházeli do penze později. Oproti starším seniorům měli vyšší příjmy a tím pádem i vyšší výpočtový základ, podle kterého se stanovuje finální výše důchodu.

Valorizace důchodů, která proběhne i v roce 2015, proto nebude pro všechny seniory spravedlivá a to právě z důvodu rozdílů ve výši příjmů. Průměrná výše důchodu se drží zhruba okolo 11 tisíc korun, přičemž jde současně o medián, tj. polovinu výše všech vyplácených důchodů.

Valorizace je nízká, tvrdí Rada seniorů ČR

Partnery pro jednání o výši důchodů je například i Rada seniorů ČR. Podle ní je valorizační vzorec stále nevýhodný, neboť stanovuje minimální zákonnou valorizaci. Vláda by podle údajů této zájmové skupiny měla navyšovat penze více. To však podle nově navrhovaného zákona nebude již možné.

A zajímavost na konec. Rada seniorů ČR při svých jednáních s odpovědnými osobami, tedy s prvním vicepremiérem, ministrem financí a ministryní práce a sociálních věcí navrhovala zvýšení důchodu v rozmezí 282 až 363 korun.