Valorizace renty

Výsluhová renta je pravidelně valorizována. Vztahují se na ní obdobné podmínky jako u důchodů.

Pro zvyšování výsluhových příspěvků se u policie i armády používá stejného mechanismu, jako v případě valorizace důchodů.

Valorizace výsluhových příspěvků u bezpečnostních sborů

Zvýšení (valorizace) výsluhových příspěvků příslušníků bezpečnostních sborů se odvíjí od valorizace dávek důchodového pojištění. Podle ustanovení § 159 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se výsluhový příspěvek zvyšuje stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodu podle zvláštního předpisu, přičemž zvýšení výsluhového příspěvku činí polovinu zvýšení procentní výměry důchodu.

Čtěte také: Výsluhová renta

K tomu lze dodat, že podle ustanovení § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se důchody zvyšují buď v řádném termínu od splátky splatné v lednu, nebo mimo pravidelný termín, pokud v období pro zjišťování růstu cen dosáhl růst cen alespoň pět procent.

Jsou-li vojáci nebo policisté propuštěni ze služebního poměru, není jim poskytována žádná renta.

Valorizace vojenské renty u příslušníků Armády České republiky

Valorizace výsluhové renty pro vojáky činí polovinu procentního zvýšení důchodů z důchodového pojištění. Výsluhový příspěvek se se zvyšuje stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodů z důchodového pojištění podle zvláštních předpisů o zvyšování důchodů.

Čtěte také: Výsluhová renta u policie a v armádě

Zákon č. 221/81999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, ve své části osmé, v ustanovení § 131 zcela jasně uvádí, že stát poskytuje s přihlédnutím k náročnosti služby vojáka, v závislosti na době trvání služebního poměru a důvodech jeho zániku,
výsluhové náležitosti, kterými jsou výsluhový příspěvek, odbytné, odchodné a úmrtné.

Jednorázové dávky jako je odbytné, odchodné a úmrtné se nevalorizují.

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného