reklama

Valorizace renty

redakce dne 05. 04. 2018 - 00:00

Výsluhová renta je pravidelně valorizována. Vztahují se na ní obdobné podmínky jako u důchodů.

Pro zvyšování výsluhových příspěvků se u policie i armády používá stejného mechanismu, jako v případě valorizace důchodů.

Valorizace výsluhových příspěvků u bezpečnostních sborů

Zvýšení (valorizace) výsluhových příspěvků příslušníků bezpečnostních sborů se odvíjí od valorizace dávek důchodového pojištění. Podle ustanovení § 159 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se výsluhový příspěvek zvyšuje stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodu podle zvláštního předpisu, přičemž zvýšení výsluhového příspěvku činí polovinu zvýšení procentní výměry důchodu.

Čtěte také: Výsluhová renta

K tomu lze dodat, že podle ustanovení § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se důchody zvyšují buď v řádném termínu od splátky splatné v lednu, nebo mimo pravidelný termín, pokud v období pro zjišťování růstu cen dosáhl růst cen alespoň pět procent.

Jsou-li vojáci nebo policisté propuštěni ze služebního poměru, není jim poskytována žádná renta.

Valorizace vojenské renty u příslušníků Armády České republiky

Valorizace výsluhové renty pro vojáky činí polovinu procentního zvýšení důchodů z důchodového pojištění. Výsluhový příspěvek se se zvyšuje stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodů z důchodového pojištění podle zvláštních předpisů o zvyšování důchodů.

Čtěte také: Výsluhová renta u policie a v armádě

Zákon č. 221/81999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, ve své části osmé, v ustanovení § 131 zcela jasně uvádí, že stát poskytuje s přihlédnutím k náročnosti služby vojáka, v závislosti na době trvání služebního poměru a důvodech jeho zániku,
výsluhové náležitosti, kterými jsou výsluhový příspěvek, odbytné, odchodné a úmrtné.

Jednorázové dávky jako je odbytné, odchodné a úmrtné se nevalorizují.