reklama

Velikost finančně poradenské společnosti nezaručí kvalitu poradenství

redakce dne 25. 03. 2013 - 00:00

Finančně-poradenské společnosti chtějí nabízet co nejlepší poradenství. Jenže ne vždy tomu výstupy poradců odpovídají.
 

Náchylnost poradců ušetřit si čas a zároveň vydělat co nejvíce peněz za co nejméně práce stojí nejčastěji za nižší kvalitou poradenství. Poradce se snaží klienta na základě několika vstupních informací co nejefektivněji využít. A právě zde začíná práce finančně poradenských společností, které by měly hledět na kvalitu poradenství a současně i na adekvátní odměnu poradce.

Před samotným psaním tohoto příspěvku stála otázka. Je kvalitnější poradenství od finančního poradce z velké firmy anebo malé společnosti? Odpověď je značně nejednoznačná, neboť nevýhoda na jedné straně je naopak výhodou na straně druhé. Pokusili jsme se sestavit nejčastější seznam bodů, které mohou být na kvalitu služeb finančního konzultanta klíčová.

Vize společnosti

Na samém počátku kvalitní společnosti stojí její vize a především soulad mezi nimi a realitou. Budou-li se manažeři chvástat tím, že jejich společnost patří svým servisem mezi nejkvalitnější na trhu, avšak skutečnost bude odlišná, dlouho se na trhu neudrží. Respektive udrží, ale pro firmu bude stále obtížnější podnikat s pošramocenou pověstí.

Školení poradců

Základem každé společnosti je úvodní a průběžné proškolování finančních poradců. Nejde jen o znalost produktů, ale také o obchodní dovednosti, potažmo o filozofii společnosti ke klientům.

Vnitřní kontrola

I když budou vize společnosti v rovnováze s vykazovanou kvalitou, záleží rovněž na nastavení kontrolních mechanismů uvnitř společnosti.

Těžko může finančnímu poradci projít nesmyslně vysoká měsíční úložka v rámci investičního životního pojištění. Jestliže se společnost snaží své spolupracovníky průběžně vzdělávat a myslí to vážně, bude je zároveň zajímat, jaké výkony předvádí před klienty.

Malá nebo velká firma?

Kdo dělá kvalitnější poradenství? Poradci z malé nebo velké firmy? Těžko říci. Velké firmy mohou nastavit vnitřní procesy tak, že mezi nimi proklouzne „chytřejší“ poradce.

U malých firem je naopak výhodou, že může být větší vazba mezi zakladatelem a majitelem firmy, než u těch velkých, kde management nemá s poradenskou branží žádné relevantní zkušenosti.