reklama

Co je to dividenda?

Josef Švejda dne 03. 03. 2011 - 00:00

Výplata dividend, rozhodný den, ukazatel P/E, zdaňování dividend a další otázky si jistě položí nejeden začínající, ale i zkušenější investor. Abyste nemuseli zbytečně tápat, seznamte se s jednotlivými termíny, které se k dividendám, potažmo akciím vážou.

Dividenda je hezké slovo. Hlavně ve spojení s akciemi, které vlastníte. Jenže i dividendy mají své zákruty, které nemusejí být zrovna pro každého srozumitelné.

Dividendy se vážou k akciím. Abyste je mohli získat, musíte si nejdříve akcie koupit, poté tyto cenné papíry držet alespoň po dobu tzv. rozhodného dne. Oproti spoření nebo jiným typům investování, nemusíte akcie držet celý rok, abyste získali nárok na vyplacení dividendy. Čtěte více: Jaké akcie si můžete koupit na českých burzách?

Co je to dividenda a jak se vypočítává?

Dividenda je výnos z držení akcie. Akcií můžete vlastnit neomezený počet. Vše závisí jen na vaší finanční situaci. Jde v podstatě o podíl na zisku hospodaření akciové společnosti, neboť ty jako jediné mohou vydávat akcie. Člověk, který drží akcie se nazývá akcionář. Můžete být akcionářem například energetického gigantu ČEZ i když vlastníte pouze jednu akcii této společnosti. Čtěte více: Evropské energetické společnosti ztrácejí na hodnotě

Dividenda představuje přeposlání části anebo celého zisku akciové společnosti akcionářům. Jestliže se společnosti nedaří a vykazuje ztrátu anebo jen velice nízký zisk, mohou se akcionáři rozhodnout, že si dividendy nevyplatí. Stejně se mohou akcionáři na valné hromadě rozhodnout, že si vyplatí mimořádný výnos. Návrhy na výplatu dividend předkládá akcionářům management společnosti. Akcionáři tak mohou tyto návrhy vzít v potaz anebo se jimi nezabývat. Dojde-li k výplatě nerozděleného zisku z minulých let, obdrží akcionář o něco vyšší dividendu, než jak je obvyklé při jiných výplatách. Čtěte více: Vydělejte deset procent na českých dividendových akciích

Protože je akcie cenný papír, který je určen pro obchodování, stanovuje se výplata dividendy k rozhodnému dni. Jestliže investor držel akcie v tento den, získá od společnosti dividendu. Jestliže akcie prodal den předem anebo koupil až den poté, nezískává nic. Rozhodný den, ale i výplatní termín, po který je možné si dividendy vyzvednout, stanovují akcionáři na valné hromadě. Ta se musí konat alespoň jednou ročně. Na té akcionáři odsouhlasí konečnou výši dividendy.

Výše dividendy se obvykle vztahuje k hodnotě akcie. Představenstvo společnosti navrhne akcionářům, že k výplatě dividendy použije například polovinu zisku. Tato částka se vydělí počtem akcií a tím se stanoví jednotkový výnos. Tento výnos poté řada analytiků nebo ekonomů přepočítá na procenta, kterým vyjádří roční výnos. Jde o obdobu úrokové sazby. Je hezké vědět, kolik peněz vyděláte na akcii. Čtěte více: Jak vytvořit akciové investiční portfolio

Jak se vypočítává dividendový výnos?

Dividendový výnos neboli dividend yield se vypočítává podle následujícího vzorce:

DY = (hrubá dividenda / tržní cena akcie) x 100

Bude-li hrubá dividenda 100 korun a tržní cena akcie pak 1000 korun, bude dividendový výnos v tomto příkladě činit deset procent. Jde o hrubý výnos, který musí akcionář zdanit 15 procenty. V čistém vyjádření tak akcionář získá na jedné akcii 75 korun. Čtěte více: Dividendy v roce 2011: Čtyři tipy na dobrý výnos

Často se stává, že cena akcie se před rozhodným dnem zvýší o čistý dividendový výnos. To je dáno tím, že řada investorů nakupuje akcie jen kvůli dividendám. Jakmile splní podmínku držení cenných papírů v rozhodný den, poté akcii opět prodávají. Spekulativně očekávají, že pokles ceny akcie na burze bude pomalejší a oni tak realizují ještě mírný zisk oproti nákupní a prodejní ceně.

Vše si můžeme ukázat na jednoduchém příkladu. Den před rozhodným dnem dojde ke zvýšení ceny akcie o její čistý dividendový výnos. Akcie tak namísto obvyklých 1000 korun bude stát 1085 korun. Investor za tuto cenu koupí akcii. Jakmile splní podmínku rozhodného dne, akcii prodá. Zároveň bude doufat, že se kurz akcie nevrátí hned na původní hodnotu, ale třeba na 1030 korun. pokud se tak stane, bude jeho čistý výnos 55 korun. Z dividendového výnosu 85 korun pokryje část ztráty, která nastane při poklesu ceny akcie. Aby investor nebyl ve ztrátě, může cena akcie poklesnou na její obvyklou úroveň před rozhodným dnem, tedy na jeden tisíc korun. Jestliže by její hodnota klesla pod tuto hranici, realizuje akcionář při prodeji akcie ztrátu. Čtěte více: Ceny akcií v roce 2010 aneb Kolik jste mohli vydělat

Rozdíl v ceně akcie před rozhodným dnem u BCCP a RM-Systému

V Česku může dojít k rozdílu cen akcií před rozhodným dnem u Burzy cenných papírů Praha (BCCP) a u RM-Systému. Je to dáno tím, že RM-Systém vypořádá obchody v reálném čase, zatímco BCCP s třídenním zpožděním. Proto na pražské burze dochází k nárůstu ceny za akcii tři dny před rozhodným dnem, zatímco na RM-Systému až v tento den.

Akciové společnosti obchodované na jedné z českých burz, vyplácejí dividendy běžně jednou ročně. O přesných termínech rozhodují na akcionáři na valné hromadě. Dividendy však mohou mít pololetní nebo čtvrtletní splatnost, jako je tomu u zahraničních firem jakými jsou například Coca Cola nebo McDonalds.

Výpočet dividendy není složitý. Stačí znát několik základních čísel jako je část zisku, který se rozdělí jako dividenda akcionářům a dále počet vydaných akcií.

Jak získat dividendu?

Dividendu vyplácí banka, která zajišťuje výplatu dividend. Stačí tak přijít na jakoukoliv bankovní pobočku s občanským průkazem a pracovníci banky dividendy vyplatí. Řada společností dividendy posílá přímo akcionářům na jejich obchodní účty. Akcionář pak musí dividendu zahrnout do svého daňového přiznání, čemuž slouží příloha číslo dvě. Čtěte více: Tři klíčové zásady investora při nákupu akcií