reklama

Výluky v pojistných smlouvách

redakce dne 09. 02. 2012 - 00:00

Omezujícím faktorem při sjednávání pojistných smluv jsou výluky z pojištění. Ty lze najít v pojistných podmínkách a představují do určité míry pojistku pro pojišťovny, že nebude krýt příliš rizikové či podezřelé pojistné události.

Výluky jsou ve všech typech pojištění – životním i neživotním. Mají plno „háčků“, které byste měli znát, než si pojištění sjednáte. Například u cestovního pojištění by vás mělo v první řadě zajímat, jaké země a jaké aktivity jsou kryty v rámci cestovního pojištění. U životního pojištění pak třeba to, za jakých podmínek nastane pojistné plnění obmyšleným osobám. U neživotního pojištění je třeba rozlišovat jednotlivé typy pojistek. Častou chybou je i špatná interpretace pojmů, jako je třeba obsah pojištění nemovitostí a domácností. Čtěte také: Jak postupovat při pojištění majetku

Nepleťte si výluky s pojistnými pojmy

Řada chyb se může odvíjet od špatně nastaveného pojištění. Jak bylo zmíněno výše, lidé si často pletou pojištění domácnosti a nemovitosti. Podobné je to například i u pojmů povodeň a potopa. Je třeba nutné vyznat se v základní pojišťovací hantýrce, než se následně přít s pojišťovnou, že nechce plnit.

Nejčastější výluky u cestovního pojištění

Mezi nejběžnější výluky u cestovního pojištění je zejména účel za jakým si toto pojištění sjednáváte. Jestliže se chcete rekreovat na tuniské pláži, stačí vám běžné turistické pojištění. Pokud byste chtěli v dané zemi pracovat, je nutné na to při sjednání pojistky pamatovat. Trávíte-li dovolenou aktivně třeba lezením po horách, ujistěte se, do jaké nadmořské výšky se pojištění vztahuje. V případě potřeby se pak lze dopojistit na větší výšky, za předpokladu, že to pojišťovna umožňuje. Čtěte také: Šest klíčových údajů při sjednání cestovního pojištění

Mezi další výluky, které jsou platné vesměs napříč všemi pojišťovnami jsou ty, že vás nepojistí v případě, že cestujete do země, kde hrozí válečné události, vzpoury, povstání nebo jiné násilné nepokoje. Dokonce i stávky mají pojišťovny mezi výlukami. Samostatnou kapitolou jsou teroristické činy nebo zásahy státní či úřední moci. Jestliže se stanete přímými svědky a případně i oběťmi teroristických činů, pojišťovna nebude plnit.

Další výlukou, které pojišťovny nebudou krýt, jsou jaderné konflikty. Ty však považujeme za relativně vyloučené, ale přihodit se mohou rovněž. Čtěte také: Co lidé (ne)vědí o svém pojištění?

Mezi takřka nepojistitelné aktivity patří vysokohorská turistika, závody všeho druhu, zvláště ty automobilové, paragliding, kanoistika, raftování apod. Tyto aktivity řeší pojištění například sjednané prostřednictvím Rakouského horského svazu, ale i ono má své „výluky“, které jsou oproti normálním pojišťovnám řádně posunuty.

Výluky u životního pojištění

Výluky u životního pojištění se týkají zejména příčin úmrtí. Šlo-li o smrt úrazem anebo o přirozenou smrt. Řada pojišťoven a pojišťovacích či finančních zprostředkovatelů sjednává svým klientům pojistky proti smrti úrazem, ale nikoliv již proti přirozené smrti. Ze statistik navíc vyplývá, že smrt úrazem není tak častá, jako přirozené úmrtí. I když v tomto případě nejde přímo o výluku, ale o pojem, je důležité s ním počítat před uzavřením životní pojistky.

Je nutno zmínit další relativně rozšířené případy, kdy se pojišťovny budou zdráhat plnit. Prvním z nich je zatajení důležitých informací nutných pro uzavření pojištění. V praxi jde o to, že při vyplňování pojistného dotazníku zatajíte pro pojišťovnu důležité informace. Třeba tu, že váš rodič zemřel na onkologickou nemoc či mu byla diagnostikována před určitým věkem. Čtěte také: Základní pojmy životního pojištění

Druhým typem výluk je sebevražda. Řada pojišťoven se proti těmto negativním událostem brání tím, že jestliže pojistitel spáchá do určité doby od sjednání pojistky sebevraždu, nebude obmyšleným osobám vyplaceno pojistné, případně jim bude kráceno. Totéž platí i v případě, že pojistitel krátce před svou smrtí zvýší pojistné plnění.

Podvody a špatná péče

Pojišťovny se rovněž chrání tím, že se chrání proti špatnému užívání pojištěných věcí. Jestliže pojistník spáchá pojistný podvod a pojišťovna ho prokáže, hrozí podvodníkovi kromě ztráty výplaty pojistky i vězení. Čtěte také: Pojistnými podvody k bezpracným penězům

Abyste se vyvarovali všech možných výluk nebo omezení, které vyplývají z vašich pojistek, je vhodné si pečlivě prostudovat pojistné podmínky. Říká se, že dobrá pojistka se pozná až tehdy, kdy má pojišťovna začít plnit.