Výnosy penzijních fondů optikou stavebních spořitelen

Stavební spořitelny umně kombinují pro stanovení výnosů úrokových sazeb a státní podpory. Podle podobné optiky jsme propočítali výkonnost penzijních fondů za rok 2010. Naše čísla se od těch oficiálních liší. Radikálně.

Některé stavební spořitelny nabízejí ve svých reklamních kampaních až šestiprocentní roční výnos. Na vklady přitom poskytují nejvýše až tříprocentní roční úrokovou sazbu. Zbytek výnosu zajišťuje připisovaná státní podpora. Penzijní fondy oproti tomu využívají jen reálné zhodnocení. I jim by se hodilo, kdyby šikovně roční výnosy manipulovaly o připisované státní příspěvky. Čtěte také: Pro koho je vhodné penzijní připojištění?

Ještě než si přečtete finální čísla, podívejte se, jak jsme postupovali při stanovení výnosů penzijních fondů za rok 2010.

Strasti penzijních fondů

Penzijní připojištění, potažmo penzijní fondy, se dlouhodobě potýkají s nízkými výnosy. Ty nejsou způsobeny tím, že by odpovědní pracovníci ve fondech, kteří mají na starosti investování se svěřeným penězi, dělali něco špatně, ale je to dáno legislativou. Zákony svazují penzijním fondům ruce. Především pak dvěma ustanoveními. Penzijní fond musí každoročně připisovat kladný výnos a současně může investovat jen do takových aktiv a v takovém množství, jaké je uvedeno v zákoně.

Investice penzijních fondů jsou tak ryze konzervativní. Většina svěřených finančních prostředků účastníků penzijního připojištění je v dluhopisech. A k tomu všemu státních. Čtěte také: Penzijní fondy zveřejňují hospodářské výsledky. Výnosy jsou okolo dvou procent

Z výše uvedeného vyplývá, že penzijní fondy nemají příliš možností, jak rozšířit příspěvky účastníků. Akcií mají v držení málo a pokud dojde k poklesu jejich hodnoty, vyprodávají je rychleji, než běžný investor.

Proto jsou obvyklé výnosy, které se pohybují okolo inflace. Společnost Next Finance spočítala, že reálné zhodnocení penzijních fondů od roku 2000 do roku 2009 bylo 0,3 procenta.

Vybrané ukazatele penzijních fondů za rok 2010

Penzijní fondy Počet klientů Prostředky účastníků Přijaté příspěvky a připsané výnosy
AEGON PF 116 444 3 731 665 000 Kč 1 589 000 000 Kč
Allianz PF 164 176 9 538 982 000 Kč 1 538 000 000 Kč
AXA penzijní fond 499 072 33 245 247 000 Kč 32 000 000 Kč
ČSOB PF Progres 308 873 9 270 520 000 Kč 1 143 000 000 Kč
ČSOB PF Stabilita 431 741 17 762 848 000 Kč 1 066 000 000 Kč
Generali PF 57 027 2 632 701 000 Kč 517 000 000 Kč
ING Penzijní fond 429 126 23 910 458 000 Kč 1 598 000 000 Kč
PF České pojišťovny 1 179 881 52 124 745 000 Kč 4 312 000 000 Kč
PF České spořitelny 907 803 35 173 368 000 Kč 2 822 000 000 Kč
PF Komerční banky 501 199 28 718 275 000 Kč 1 578 000 000 Kč
Celkem 4 595 342 216 108 809 000 Kč 16 195 000 000

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR; Zpracování: investia.cz

V tabulce jsme uvedli výsledky penzijních fondů, které reportují Asociaci penzijních fondů ČR. Jde o zhruba desítku údajů, ze kterých se dají vyčíst souhrnné informace. Pro potřeby tohoto příspěvku nás nejvíce zajímaly položky „Prostředky evidované ve prospěch účastníků“ a „Přijaté příspěvky a připsané výnosy po odečtení vyplacených prostředků za dané čtvrtletí“. V našem případě pak za celý kalendářní rok, neboť jsme čtvrtletní údaje sečetli.

Z těchto dvou číselných údajů jsme vytvořili poslední číslo, kterým jsou „skutečné“ výnosy penzijních fondů. To ostatně zachycuje poslední tabulka. Čtěte také: Penzijní připojištění a penzijní fondy v číslech

Skutečné a „vypočtené“ výnosy penzijních fondů v roce 2010

Penzijní fondy Vypočtený výnos Skutečný výnos
AEGON PF 42,58 % 2,11 %
Allianz PF 16,12 % 3,00 %
AXA penzijní fond 0,10 % 2,34 %
ČSOB PF Progres 12,33 % 1,04 %
ČSOB PF Stabilita 6,00 % 1,50 %
Generali PF 19,64 % 2,10 %
ING Penzijní fond 6,68 % 2,14 %
PF České pojišťovny 8,27 % 1,47 %
PF České spořitelny 8,02 % 2,00 %
PF Komerční banky 5,49 % 2,35 %

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR; Zpracování: investia.cz

Z našich propočtů je vidět, že kdyby penzijní fondy do výnosů přičítali státní podporu, byly by výsledky zcela jiné. Jasným favoritem by byly ty penzijní fondy, které vedou své klienty k vyšším měsíčním úložkám. Naprosto by propadly velké fondy, které mají plno klientů, jež ukládají menší sumy peněz. Samostatnou kapitolu by pak tvořily ty penzijní fondy, které vznikly teprve nedávno a mají relativně nízký objem celkových peněz od účastníků a přijaté příspěvky a výnosy. Čtěte také: Penzijní připojištění: Pětistovka měsíčně vás v penzi nespasí

Přihlaste se k odběru novinek