reklama

Nízké výnosy penzijních transformovaných fondů v roce 2020

redakce dne 18. 02. 2021 - 00:00

Dřívější penzijní připojištění neohromí závratnými výnosy, ale ani vystavuje účastníky ztrátám. Výsledky jsou tristní, fondy výnosem skončily hluboko pod inflací.

Čtěte také: Neznalost penzijní gramotnosti vás může mrzet

V transformovaných fondech si ke konci loňského roku spořilo 3 134 354 účastníků, kteří v nich měli uložené 449,373 miliardy korun. Výnosy transformovaných fondů penzijního připojištění činily 3,781 miliardy korun, což je 0,84 procenta.

Inflace v roce 2020 činila 3,2 procenta. Transformované fondy ztratily svým účastníkům přes dvě procenta výnosu.

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo 781 294 účastníků transformovaných fondů, což je čtvrtina osob, která si do těchto fondů spoří. Průměrná výše příspěvku zaměstnavatele činila 1017 korun.

Předpokládané výnosy transformovaných fondů za rok 2020

Penzijní společnost Počet účastníků Objem spravovaných aktiv (v mld. Kč) Výnos (v %)*  
Allianz PS 371 535 52 141,43 0,66  
Axa PS 258 542 46 658,76 0,88  
Conseq PS 72 018 8 493,56 0,43  
ČS PS 550 355 77 953,72 0,97  
ČSOB PS 445 786 53 025,51 0,67  
NN PS 257 507 41 526,34 0,71  
KB PS 353 350 57 313,10 0,35  
Generali PS 825 261 112 254,78 1,3  
Celkem 3 134 354 449 373,20 0,84**  

Zdroj: Asociace penzijních společností ČR
Poznámka: *) Oficiální výsledky zhodnocení budou známé až po valných hromadách penzijních společností. **) Výnos je spočítaný z celkového hospodářského výsledku transformovaných fondů.

Transformované fondy penzijního připojištění jsou pro nové zájemce uzavřené, proto každoročně vykazují méně účastníků.

Čtěte také: Penzijko nepodceňujte

Bezpečná kladná nula

Nízké výnosy jsou dány investiční konstrukcí transformovaných fondů, které nabízí bezpečí kladné nuly. Ze zákona nesmějí penzijní společnosti coby správci aktiv způsobit účastníkům ztrátu. Proto investují do dluhopisů, pokladničních poukázek anebo drží peníze na běžných bankovních účtech.

Mnohdy mají výnosy transformovaných fondů blíže k nule než k jednomu procentu.

Jakmile se zvýší v ekonomice inflace, prohloubí se viditelná ztráta způsobená standardními výnosy. Ty se u transformovaných fondů pohybují dlouhodobě okolo jednoho procenta.

Držet se zuby nehty transformovaných fondů není pro vaše peníze prozřetelné. Odpovídající výnosy spočívají zejména v investicích do akcií.

Čtěte také: Jak změnit český důchodový systém

Ostatně k této strategií se přiklání i prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop: Doporučuji jim proto nebát se v delším časovém horizontu investovat v dynamických fondech doplňkového penzijního spoření. Podle Poklopa by se podobným způsobem měl rozhodnout každý, kdo má do penze 15 let a déle.

Čtěte také: Penzijní produkty

Dynamické fondy nabízí vyšší zhodnocení

Abyste mohli z vašich peněz získat dlouhodobě vysoké zhodnocení, musí investice odpovídat riziku. Pro snížení rizika je zapotřebí určitá doba. Ani od penzijních společností nečekejte, že by vám nabídly mimořádně vysoké výnosy. Přičemž výnosy mohou překonat i 20procentní hranici.