reklama

Výnosy vkladních knížek a státních dluhopisů

redakce dne 07. 10. 2011 - 18:01

Vkladní knížka družstevní záložny Creditas, která je v České republice nabízena, dosahuje až tříprocentní úrokové sazby, kterou jsou úročeny spořicí státní dluhopisy.

Tříprocentní úrokovou sazbu nabízí na své vklady Záložna Creditas, spořitelní družstvo. Podmínkou pro získání takto vysokého výnosu je sjednání vkladu s alespoň dvouletou výpovědní lhůtou. Kampelička nestanovuje žádnou výši vkladu. Čtěte také: Úrokové sazby vkladních knížek

Průměrný výnos ze spořicích státních dluhopisů na po dobu trvání pětiletého investičního horizontu let je 3,09 procenta u pravidelně připisovaných výnosů a zhruba 3,17 procenta u reinvestovaných výnosů. Čtěte také: Spořicí státní dluhopisy

Oproti spořicím státním dluhopisům je nutné z výnosů vkladních knížek uhradit 15procentní srážkovou daň, kterou ještě před připsáním výnosu strhne družstevní záložna.